Pensjonistforbundet: Kunder med fripoliser får ikke utbetalt det de har krav på

Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet, mener det er uholdbart at pensjonister med fripoliser får redusert sin kjøpekraft år etter år. Foto: Johnny Syversen

Det er oppsiktsvekkende store forskjeller mellom livselskapene som forvalter kundenes private tjenestepensjoner, viser fripoliseregnskapet for 2019.

For tredje år på rad har Pensjonistforbundet gjennomgått årsrapportene fra de fem livselskapene i Norge som forvalter fripoliser.

Fripoliser utgjør i dag en stor del av private tjenestepensjoner, med en verdi på til sammen 325 milliarder kroner.

Rapporten viser oppsiktsvekkende store forskjeller på hvor mye kundene får av overskuddet, og med regnskap for tre år kan utviklingen også vurderes over tid.

Tabellen viser samlet overskudd til kundene i prosent av kapital. Kilde: Pensjonistforbundet

Fasiten er at Sparebank 1 Forsikring tilfører kundene klart bedre resultater enn de andre livselskapene, med Gjensidige Pensjonsforsikring på andreplass.

Det er imidlertid bare en begrenset del av overskuddet som går til å øke pensjonsytelsene, og milliarder av kroner vil aldri bli utbetalt.

– Rapporten viser at pensjonister med fripoliser får redusert sin kjøpekraft år etter år. Vi trenger en løsning som kan legge til rette for en forvaltning hvor fripolisene kan bevare kjøpekraften, sier leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, i en pressemelding.

Forbundet krever derfor at kundenes penger må utbetales til kundene.

Les også: Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Pensjonsytelsene faller i verdi for hvert år

Gjennom de siste tre årene har Sparebank 1 Forsikring økt pensjonsytelsene mest, med 1,14 prosent per år i gjennomsnitt.

Nordea Liv har økt pensjonene minst, med 0,09 prosent per år.

Annonse:


Ingen av disse resultatene er tilstrekkelig til å holde tritt med prisøkningene i samme periode, som i gjennomsnitt har vært på 2,2 prosent de siste tre årene, ifølge Statistisk sentralbyrå. Pensjoner fra fripoliser faller derfor mye i verdi hvert eneste år.

Den delen av kundenes overskudd som ikke benyttes til økte pensjonsytelser, går til såkalte tilleggsavsetninger.

I dag står 12 milliarder kroner på kundenes kontoer som tilleggsavsetninger, men med dagens regler vil rundt ni av disse milliardene aldri bli betalt ut til dem det gjelder. Og tallene vil bare øke i årene fremover, hevder Pensjonistforbundet.

Les også: Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

De største livselskapene gjør det dårligst

I forbindelse med at regelverket for fripoliser nå er oppe til vurdering, har Pensjonistforbundet krevd at reglene endres slik at kundenes penger faktisk blir utbetalt til kundene.

I tillegg har Pensjonistforbundet bedt om at det gjøres mer gjennomgripende tiltak for at fripolisene kan forvaltes med større avkastning enn i dag, slik at fripolisenes kjøpekraft kan opprettholdes.

Regnskapene viser for øvrig at det er de to livselskapene med minst andel av markedet som gjør det best.

Ved utgangen av 2019 var selskapenes andel av fripolisemarkedet (pensjonskasser holdes utenom):

Kilde: Pensjonistforbundet

For ordens skyld: Undertegnede journalist jobber deltid som rådgiver for Pensjonistforbundets Økonomitelefon.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Nå kan du sjekke verdien av garantiene i dine fripoliser på Finansportalen

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

Slik oppretter du en gyldig og dekkende fremtidsfullmakt

Bank får skryt av Forbrukerrådet for å ansette et eget gjeldsombud

Nesten en tredjedel av statsbudsjettet går til trygde- og pensjonsutbetalinger gjennom Nav