Fripoliser

Krever regelverksendring for fripoliser

Lav avkastning på pensjon fra fripoliser også i 2022, rammer rundt 600 000 kunder. Regelverksendringer må til for å sikre at mer av pengene i fripolisene faktisk ender opp som…