Nav melder nå om lang saksbehandlingstid for klagesaker

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte og Nav har mye å gjøre for tiden, og det skaper nå lange ventetider for de som klager på vedtak. Her er Holte avbildet i forbindelse med utnevnelsen til sin nye stilling den 17. april i år. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ ASD

Forventet saksbehandlingstid for klagesaker har økt kraftig den siste tiden, ifølge Nav. Dette skyldes at etaten har måttet prioritere å behandle søknader om dagpenger.

Nav har siden midten av mars behandlet 514.000 søknader om dagpenger, mot 160.000 i hele fjor.

Etaten opplyser nå om mer normale tilstander, og at saksbehandlingstiden for nye søknader om dagpenger er nede i fire uker. 

For flere ytelser har derimot klagesakene hatt en kraftig vekst i forventet saksbehandlingstid, og Nav vet for eksempel ikke hvor lang behandlingstid det nå er for klager og anker på dagpengevedtak. 

– Vi har vært i en helt ekstraordinær situasjon uten historisk sammenligning, sier fungerende ytelsesdirektør Bjørn Lien, i en uttalelse til egne nettsider.

Les også: Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Omplasserte ansatte skal nå tilbake til sine vanlige oppgaver

– Da dagpengesøknadene strømmet inn fra flere hundretusen permitterte, satte Nav alle kluter til for å få tatt unna bunkene med saker. Blant annet ble medarbeidere som normalt jobbet med klagesaker, satt til å behandle nye søknader, forklarer han, og legger til:

– Vi var nødt til å prioritere dagpengesøknadene for å sikre at permitterte og arbeidsledige fikk penger til livsopphold. Nå skal vi jobbe så hardt vi bare kan med klagesakene, og øker kapasiteten for at saksbehandlingstiden skal bli kortere. Medarbeidere som ble satt til å behandle nye søknader om dagpenger, skal nå tilbake til sine vanlige oppgaver med klagesaker.

Annonse:


– Selv om vi jobber så raskt vi kan, er det spesielt vanskelig å beregne hvor lang tid det vil ta før de som har klaget på dagpengevedtaket sitt kan få svar på klagen sin. Så fort vi har et anslag, vil vi legge ut informasjon om dette på nav.no, sier Lien.

Han presiserer at alle klager nå blir sett på med én gang de kommer inn. Saker som åpenbart bør omgjøres, som for eksempel der det foreligger ny dokumentasjon, blir behandlet raskt.

Les også: Statsbudsjettet 2021: Dette vil det bety for din lommebok

Lang ventetid også på andre områder

Det er ikke bare på dagpengeområdet at behandlingstiden for klagesaker har økt siden Norge stengte ned i midten av mars. Behandlingstiden har også økt for blant annet klager på arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd.

Dette skyldes som Lien nevner at medarbeiderne som normalt behandlet klagesakene på disse områdene, midlertidig ble satt til å behandle dagpengesøknader. Disse skal nå tilbake til sine vanlige arbeidsoppgaver med klagesaker.

I dag er forventet behandlingstid for en AAP-klage 18 uker i den enheten som først har fattet vedtaket, mens Nav Klageinstans forventer å bruke 32 uker.

Sammenlignet med midten av mars, har forventet behandlingstid for klager på AAP økt med 8 og 14 uker i henholdsvis enheten som først har fattet vedtaket og i Nav Klageinstans.

– Det er ikke bra at mange må vente lenge på svar, og det er heller ikke bra at de som har klaget på dagpenger ikke vet når de kan forvente å få svar på klagen sin. Vi gjør alt vi kan for å få behandlet bunkene med klagesaker, blant annet gjennom å øke kapasiteten. Det vil likevel ta litt tid før vi har den behandlingstiden vi ønsker å ha, sier Lien.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

Mange vil få betydelig mindre dagpenger med nye regler

Venstre vil fjerne rentefradraget og gjeninnføre arveavgiften

Bank tilbyr nå boliglån til 1,10 prosent rente