På ti år har antallet som får alderspensjon i utlandet vokst med 73 prosent

I fjor ble det totalt utbetalt 4,4 milliarder kroner i alderspensjon til pensjonister i utlandet, viser Navs regnskap for 2018. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Stadig flere alderspensjonister bosetter seg i utlandet, viser nye tall fra Nav. Fra juli 2009 til i juli 2019 var veksten på hele 73 prosent, og veksten blir trolig enda større fremover.

I juli 2009 var det 27.900 alderspensjonister som bodde fast eller midlertidig i andre land.

Nå er det 48.400 alderspensjonister i utlandet som får alderspensjon fra Nav.

Det utgjør en vekst på 73 prosent på ti år.

– Vi ser at stadig flere personer fra andre land har arbeidet i Norge i noen år og tjent opp rett til alderspensjon fra Nav. Dette gjelder særlig borgere i EU/EØS-landene, sier seksjonssjef i Nav, Ole Christian Lien, i en kommentar.

– I tillegg velger en god del nordmenn å flytte til andre land etter at de har begynt å ta ut alderspensjon, legger han til.

Ifølge Navs regnskap for 2018 ble det totalt utbetalt 4,4 milliarder kroner i alderspensjon til pensjonister i utlandet.

Mest penger ble utbetalt til Sverige, hvor alderspensjonister tok imot 1455 millioner kroner. Deretter fulgte Spania og Danmark, med henholdsvis 517 og 427 millioner kroner.

Les også: Nå kan du sjekke verdien av garantiene i dine fripoliser på Finansportalen

Annonse:


Pensjonister i utlandet får mindre i alderspensjon

I juli 2019 var gjennomsnittlig utbetaling til alderspensjonister bosatt i utlandet på 7800 kroner, mens gjennomsnittet for alle alderspensjonister lå på 20.500 kroner.

– Fire av fem alderspensjonister bosatt i utlandet har ikke vært medlemmer av folketrygden lenge nok til å oppnå full trygdetid på 40 år. Derfor blir utbetalingene lavere. Til gjengjeld får mange av dem pensjon fra andre land i tillegg, sier seksjonssjefen i Nav.

Fire av ti mottakere av alderspensjon i utlandet er norske statsborgere. Til sammen fikk de 63 prosent av alle pensjonsutbetalinger fra Nav til utlandet.

– Det viser at de utenlandske statsborgerne oftere har bodd bare deler av yrkeskarrieren sin i Norge, og dermed har lavere opptjening enn norske statsborgere, sier Lien.

Nav forventer dessuten en betydelig økning i tallet på alderspensjonister bosatt i utlandet fremover.

– Vi vet at mange EØS-borgere har hatt arbeidsforhold i Norge i de siste tiåra. Mange har flyttet hjem igjen eller er ventet å gjøre det. Med tiden vil de nå aldersgrensen for uttak av alderspensjon og få rett til pensjon fra Norge. Vi anslår at det for tiden er om lag 300.000 personer under 67 år som har utvandret fra Norge og som tidligere har vært i jobb her, sier Lien.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Pensjonistforbundet vant fram med at pensjon ikke er stønad

Slik har alderspensjonen fra Folketrygden utviklet seg de siste ti årene

Pensjonsekspert: – Karrieresteg før 2020 kan gi deg millioner i økt pensjon

Snart får du samlet pensjonen på en egen pensjonskonto