Snart kan det bli mulig å samle all din pensjonskapital på én konto

Med en pensjonskonto får du samlet din tidligere pensjonskapital, samt individuelle sparing, på en plass. Det er både kostnadsbesparende og gir deg bedre oversikt. Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Ved å samle tidligere opptjent pensjonskapital på én pensjonskonto, får du både bedre oversikt og sparer penger.

Hver gang du slutter hos en arbeidsgiver med innskuddspensjonsordning, utstedes det i dag et pensjonskapitalbevis for den pensjonskapitalen du har opptjent gjennom ansettelsesforholdet.

Det forutsetter at du har jobbet der i mer enn 12 måneder.

Denne pensjonskapitalen kan bli forvaltet hos ulike leverandører, alt etter hvilke arbeidsgivere du har hatt.

Nå foreslår imidlertid Finansdepartementet at innskuddspensjonsloven bør endres slik at det kan åpnes for at din pensjonskapital kan samles på én og samme pensjonskonto.

Det inkluderer også eventuelt tidligere individuell pensjonssparing (IPA og IPS), gitt at det ikke er pensjonsforsikringsavtaler.

Departementet vil la det være valgfritt om pensjonskontoen inngår i arbeidsgivers pensjonsordning eller opprettes hos en pensjonsleverandør du selv velger.

Arbeidsgiver skal som i dag betale for kostnadene som gjelder din opptjening i nåværende arbeidsforhold, men du må selv betale kostnadene ved å forvalte tidligere oppspart kapital.

Les også: Kommunen kan stikke av med din IPS dersom du blir syk

Annonse:


Er kostnadsbesparende og gir bedre oversikt

Dette er noe Finans Norge er positive til, og Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv og pensjon i Finans Norge, uttaler følgende til egne nettsider i dag:

– En slik samling av pengene på ett sted vil være gunstig for de fleste arbeidstakere. Svært mange har i dag mange små pensjonspotter liggende i flere ulike selskaper. Det er en uhensiktsmessig måte å forvalte sine penger på.

Ifølge Kierulf Prytz støtter en samlet finansnæring forslaget om egen pensjonskonto, men de vil bruke litt tid på å se hva forslaget innebærer i detalj.

– Alt tyder på at innskuddspensjon tar over som den vanlige ordningen i privat sektor. Egen pensjonskonto er derfor et viktig bidrag til at den enkelte kan samle sin pensjonskapital, få bedre oversikt, få et mer aktivt forhold til forvaltningen av pengene, dra fordel av bedriftenes priser og oppnå lavere administrasjonskostnader, sammenlignet med dagens system der pengene er spredd på mange små pensjonskapitalbevis, sier hun.

Les også: Finans Norge tar grep etter avsløring om villedende markedsføring av IPS

12-månedersregelen oppheves

Det foreslås også å oppheve regelen som sier at du må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å ha krav på å få med deg opptjent pensjonskapital.

Det betyr at du vil ha krav på å få med seg opptjent pensjonskapital uavhengig av lengden på arbeidsforholdet.

I dag er slik at pensjonskapitalen blir tilbakeført til innskuddsfondet i pensjonsordningen dersom du slutter før det har gått 12 måneder.

Pengene i dette fondet kan arbeidsgiver benytte blant annet til å betale nye innskudd.

Ifølge Finans Norge er det i dag 65 milliarder kroner i pensjonskapitalbevis, fordelt på rundt 1,4 millioner avtaler.

Forslaget ble sendt på høring i dag, og høringsfristen er satt til 21. februar 2018.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

Her er tipsene dersom du frykter at arveavgiften blir gjeninnført

Levere skattemelding på vegne av avdød? Dette bør du vite

Dette er de økonomiske fordelene med å være gift

Vil fjerne tre fradragsposter i skattemeldingen