Vil ha halv pris for parkering av elbil i hele landet

Samferdselsdepartementet vil at elbilister skal sikres rabatt på parkering uansett hvor i landet de ferdes. Bildet er fra Munkegata i Trondheim, som fikk en miljøvennlig oppgradering i 2015. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen/ Flickr.com

Samferdselsdepartementet ønsker en nasjonal bindende regel som gir nullutslippskjøretøy halv pris på parkering i alle kommuner.

Samferdselsdepartementet har sendt på høring forslag til endring av vegtrafikkloven og parkeringsforskriften for å sikre at elektriske og hydrogendrevne kjøretøy skal ha minst 50 prosent rabatt ved parkering, sammenlignet med fossildrevne kjøretøy.

– Vi har ambisiøse mål om å elektrifisere veitransporten. Det er viktig at det lønner seg å bruke elbil, også når man skal parkere. For å stimulere til ytterligere bruk av elektriske kjøretøy bør det derfor være billigere å parkere et elektrisk enn et fossildrevet kjøretøy, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen, i en melding.

Forslaget gjelder på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser skiltet med hvit «P» på blå bakgrunn.

Fram til 1. januar 2017 var kommunene pålagt å tilby gratis parkering til slike kjøretøy på kommunale parkeringsplasser, som ett av insentivene til å øke bruken av nullutslippskjøretøy. 

Denne plikten ble opphevet 1. januar 2017, og det ble opp til kommunene selv å avgjøre om det skal tas betalt, og hvor mye.

Ifølge Norsk Elbilforening, som har sjekket 57 større kommuner i Norge, er det nå innført delvis eller hel betaling i 30 av disse.

Høringsfristen er 21. januar 2018.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Den gamle bilbonus-ordningen kan bli borte

Du slipper å installere DAB-radio i din gamle bil

Mange som selger bilen sin må betale for bompasseringer til ny eier

Den gamle årsavgiften på kjøretøy forsvinner, men erstattes av en ny

Skade på bil som følge av hull i veien? Dette svarer Statens vegvesen om erstatning