Arbeidstilsynet gir deg her svar på de vanligste spørsmålene om ferie

Kan jeg utsette ferien om jeg havner i karantene? Og må jeg ta ut planlagt ferie dersom jeg er permittert? Her svarer Arbeidstilsynet på de vanligste spørsmålene om ferieavvikling. Foto: Arbeidstilsynet

Mange henvender seg til Arbeidstilsynet med spørsmål om ferieavvikling, og særlig nå under koronapandemien. Her får du svar på noen av de vanligste spørsmålene.

Det nærmer seg sommerferie for mange av oss.

Med mindre du er ekspert på ferieloven, kan det hende du har noen spørsmål i den forbindelse.

Her gir Arbeidstilsynet svar på noen av de vanligste spørsmålene de får:

Har jeg rett på fem uker ferie?

Etter ferieloven har alle arbeidstakere rett til 25 virkedager ferie, noe som er fire uker og én dag.

Virkedager er mandag til og med lørdag, uavhengig av om du faktisk jobber på lørdager. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager.

Noen virksomheter har tariffavtaler som gir rett til fem uker ferie.

Les også: Arbeidstakerorganisasjon fortviler over feriepengekaos for permitterte

Når kan jeg kreve å få vite tidspunktet for ferien min?

Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte tidspunktet for ferien med tillitsvalgt eller arbeidstakeren selv.

Dersom det ikke er særlige grunner som hindrer det, kan arbeidstaker kreve å få vite tidspunkt for ferien senest to måneder før feriestart.

Les også: Ny svindelmetode rammer jobbsøkere

Saken fortsetter under annonsen:


Hva skjer om jeg ikke blir enig med arbeidsgiver om tidspunkt for ferien?

Som arbeidstaker kan du kreve tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden som er 1. juni til 30. september.

Kommer du ikke til enighet med arbeidsgiver om tidspunkt innenfor hovedferieperioden, er det arbeidsgiver som har siste ord.

Arbeidstaker kan kreve å avvikle restferien i sammenheng.

Les også: Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut ferie på kort varsel?

Arbeidsgiver bestemmer i stor grad tidspunktet for når ferie skal avvikles.

Arbeidstaker kan kreve at dette skal drøftes i god tid før feriefastsettelsen, med mindre «særlige grunner er til hinder for dette».

Som arbeidstaker kan du kreve å få lagt minimum tre av ferieukene til hovedferieperioden.

Har du lagt frem et slikt krav, vil dette begrense hvor mye av ferien arbeidsgiver kan pålegge å avvikle i perioden utenom.

Restferie kan også kreves avviklet i sammenheng.

Les også: Politiet advarer mot svindlere som stjeler ansattes lønnsutbetalinger

Jeg jobber tre dager i uken. Kan arbeidsgiver kreve at jeg avvikler ferie på fridagene mine?

Alle arbeidstakere har rett til fire uker og én dag ferie.

En deltidsansatt har ikke rett til å ta ut flere ferieuker enn det loven sier.

Avvikler du tre sammenhengende ferieuker i juli, så har du avviklet 18 virkedager ferie, uavhengig av faktiske arbeidsdager.

Det er bare søndager og helligdager som ikke teller som feriedager.

Les også: Her er seks grunner til at du ikke bør nedbetale studielånet raskere enn du må

Jeg er delvis sykemeldt. Har jeg rett til å utsette ferien min?

Nei, det er bare 100 prosent sykemeldte arbeidstakere som kan kreve ferien utsatt.

Når du er delvis sykemeldt avvikles ferien som normalt.

Les også: Kraftig økning i antall nordmenn som søker erstatning etter koronavaksine

Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut planlagt ferie?

Ja. Hvis dere har avtalt at du skal ta ferie, så må du ta ferie for den aktuelle perioden med mindre dere blir enige om noe annet.

Dette gjelder også når du ikke kan reise på ferie som planlagt, for eksempel på grunn av koronasituasjonen.

Les også: Titusener av arbeidstakere har ikke fått den pensjonssparingen de har krav på

Kan arbeidsgiver kreve at jeg avlyser ferien eller kalle meg tilbake fra ferie?

Ja, men det er strenge vilkår for å kunne gjøre dette.

Det må være nødvendig på grunn av uforutsette hendelser, at ferieavviklingen vil medføre vesentlige driftsproblemer og at det ikke finnes noen stedfortreder.

Arbeidsgiver skal drøfte spørsmålet med deg, og må også dekke alle kostnader som følge av avlysningen.

Les også: Eldre ektepar fikk bud på 6,35 millioner kroner for småbruk. Blir tvunget til å selge til halv pris

Må jeg ta ut planlagte feriedager hvis jeg er permittert?

Ja. Ferieloven gjelder også når arbeidstaker er permittert, og du kan bli pålagt å avvikle planlagt ferie.

Feriedager teller ikke med som permitteringstid.

Les også: Nå kan begge foreldrene få bostøtte

Jeg er har avtalt ferie, men er syk/i karantene nå som ferien skal tas ut. Kan jeg kreve utsettelse?

Hvis du blir syk før planlagt ferie starter, kan ferien utsettes til senere i ferieåret.

Da må du selv ta kontakt med arbeidsgiver og kreve ferien utsatt, og dokumentere sykdom med legeerklæring.

Hvis du blir syk i løpet av ferien kan du få tilsvarende antall feriedager utsatt til senere i ferieåret.

Sitter du i karantene av preventive hensyn, og mottar sykepenger etter den midlertidige forskriften om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien (§ 3-1), er du ikke sykemeldt.

Da har du heller ikke krav på å få utsatt allerede avtalt ferie som sammenfaller med karanteneperioden.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Trygdeoppgjøret 2021: I år økes både trygd og pensjoner betydelig

Mange vil få betydelig mindre dagpenger med nye regler

Ny analyse viser at nesten hver fjerde boligeier selger med tap

Advokater: Derfor bør du opprette en fremtidsfullmakt

Vil sikre at alle får rask og rimelig hjelp i husleiekonflikter