Vil sikre at alle får rask og rimelig hjelp i husleiekonflikter

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup mener det er viktig at tvister som oppstår i leieforhold behandles raskt, rimelig og kompetent. Foto: KMD

– Å leie bolig skal være et trygt og godt alternativ til å eie. Derfor er det viktig at tvister som oppstår i leieforhold behandles raskt, rimelig og kompetent.

Det sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i forbindelse med at hans departement fra 1. september ønsker å utvide Husleietvistutvalgets (HTU) virkeområde til hele landet, og gjøre saksbehandlingen enda mer effektiv.

– Forslagene vi sender på høring fastsetter utvidelsen av HTU, og legger til rette for en enda mer effektiv og digital saksbehandling, blant annet når det gjelder kommunikasjon og signering. Dette er særlig viktig når HTU blir landsdekkende, sier Astrup.

Per i dag er utvalgets geografiske arbeidsområde begrenset til Oslo, Trøndelag og i enkelte kommuner i Viken og Vestland.

Alle andre steder må husleiesaker behandles i Forliksrådet.

Departementet foreslår også at oppsigelsessaker skal behandles av HTU fremover.

Høringsfristen for forslagene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet er satt til 7. juni.

Les også: Eldre ektepar fikk bud på 6,35 millioner kroner for småbruk. Blir tvunget til å selge til halv pris

Saken fortsetter under annonsen:


Rask og billig behandling uten at du må bruke advokat

For deg som ikke kjenner til HTU, så er det et lavterskeltilbud hvor leietakere og utleiere får løst sine tvister objektivt, raskt og billig.

Behandling koster 0,2 rettsgebyr (240 kroner) hvis leietakeren fremsetter klagen, og ett rettsgebyr (1199 kroner) hvis utleier gjør det.

Ettersom HTU selv kan informere og veilede om rettigheter og plikter i et leieforhold, trenger du ikke å bruke advokat.

Dersom du klager inn en sak til Forliksrådet, så koster det deg ett rettsgebyr (1199 kroner), og det er du som klager som må betale dette. Du kan imidlertid kreve å få dette beløpet dekket av motparten, dersom du vinner saken.

I tillegg kommer eventuelle kostnader til rettshjelp. For i motsetning til i HTU, kan mange med fordel ha bistand fra advokat i forliksrådet.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Fra 1. mai kan enda flere bygge terrasser og tilbygg uten å søke

Fra nyttår må alle beboere i borettslag og sameier være med å betale for elbilladere

Forsker har avdekket hvilken bud-taktikk som lønner seg når du skal kjøpe bolig

Ny analyse viser at nesten hver fjerde boligeier selger med tap

Boligselger må trolig punge ut 100.000 kroner etter å ha oppgitt for lavt strømforbruk

Mer enn hver fjerde osloborger leier nå bolig