Gullfunn ga rekordutbetaling av finnerlønn

I 2016 ble det gjort et funn av to gullgjenstander fra jernalderen i Skaun kommune i Trøndelag. Til sammen var vekten på de to funnene 392.2 gram. Nå får finnerne rekordutbetaling. Bilde: Skjermdump fra Google maps/ NTNU Vitenskapsmuseet (innfelt)

Riksantikvaren utbetaler nå 200.000 kroner i finnerlønn i forbindelse med et funn gjort med metalldetektor i Skaun kommune i Trøndelag for fem år siden.

I 2016 ble det gjort funn av to oppsett til betalingsgull bestående av en hamret, spiralformet ring med flere ringer hektet på disse, skriver Riksantikvaren i en pressemelding.

Funnene ble gjort i Skaun kommune i Trøndelag.

Gjenstandene kan dateres til jernalder, som betyr perioden fra cirka 500 før vår tidsregning til cirka 1050 etter vår tidsregning, ifølge Store Norske leksikon.

Til sammen veide de to funnene 392.2 gram, og er et av de største gullfunnene gjort av en privatperson i moderne tid.

– Dette er et eksepsjonelt funn. Selv om betalingsgull fra jernalderen ikke kan regnes som sjelden, så er funnet likevel oppsiktsvekkende på grunn av størrelsen, sier seniorrådgiver Lars Reinholt Aas hos Riksantikvaren i meldingen.

– Funn av betalingsgull dukker som regel opp som enkeltfunn i graver eller depot. Metallsøkerfunn bidrar til å komplimentere bildet vi har, da de ofte kommer i nye områder. Funnet er derfor veldig interessant, både for forsking og formidling, nasjonalt og internasjonalt, sier han videre.

Saken fortsetter under annonsen:


Les også: Må du ha nytt pass? Nå er det opptil fire måneders ventetid på time

Beklager lang saksbehandlingstid

Finnerlønnen er nå satt til 200.000 kroner, noe som er den høyeste utbetalingen Riksantikvaren har gjort til en privatperson i nyere tid.

Dette er det ene funnet som ble gjort i Skaun i 2016. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Til sammenligning ligger gjennomsnittsutbetalingen fra Riksantikvaren på 1500 kroner.

I dette tilfellet deles summen likt mellom finner og grunneier.

Riksantikvaren beklager lang saksbehandlingstid, og skylder på omfanget av funnet og størrelsen på finnerlønnen.

Det har i tillegg blitt arbeidet med å utforme nye nasjonale retningslinjer for metallsøk siden 2014, og alle utbetalinger av finnerlønn ble stoppet i fem år frem til 2019.

Det har derfor bygd seg opp restanser ved museene som de nå arbeider seg gjennom.

Les også: Eldre ektepar fikk bud på 6,35 millioner kroner for småbruk. Blir tvunget til å selge til halv pris

Dobbelt så mye som forrige rekordutbetaling

Den forrige rekordutbetalingen fra Riksantikvaren lød på 100.000 kroner. Den gikk til Søgne dykkerklubb for funnet av 1700-talls galeasen Juffrau Elisabeth i skjærgården utenfor Søgne.

Det er også blitt betalt ut 30.000 kroner for en norsk mellomaldermynt preget under Harald Hardråde (1047 – 1066), funnet i Dovre kommune i Oppland.

Riksantikvaren opplyser at de aller fleste gjenstandene som blir innlevert av privatpersoner i Norge er gjort ved fritidsaktivitet med metallsøk, men at det også gjøres en del funn ved jordbruk.

Reglene er slik at om en privatperson gjør et tilfeldig funn de mener kan være av historisk verdi, så skal finner gi beskjed til fylkeskommunen innen første virkedag. På den måten kan en fagperson vurdere gjenstanden og eventuelt gjøre nødvendig registrering og sikring av funnområdet.

Ved målrettet metallsøk forutsettes det at Riksantikvarens retningslinjer for privat bruk av metallsøker følges. Det innebærer blant annet at grunneier må bes om tillatelse først og at søket gjøres minst 25 meter fra nærmeste kjente fredede kulturminne.

Brudd på retningslinjene vil normalt føre til bortfall av finnerlønn.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Her er en god nyhet til deg som får restskatt, og en dårlig til deg som får igjen på skatten

Fra 1. mai kan enda flere bygge terrasser og tilbygg uten å søke

Slik oppretter du en gyldig og dekkende fremtidsfullmakt

Undersøkelse: Dette legger nordmenn mest vekt på ved bilkjøp

Vurderer du å lease bil? Her er syv typiske feller