Regjeringen vil gjøre det enklere å endre boliger og bygg

Mange eiere har erfart at det er både vanskelig og kostbart å gjøre endringer på boligen sin. Nå vil regjeringen gjøre det enklere og billigere. Illustrasjonsbilde: Pixabay

Regjeringen la i dag frem et forslag om enklere regler ved endring på boliger og bygg. Det foreslås dessuten at kommunene får større adgang til å gi unntak fra tekniske krav.

– Vi vil gjøre det lettere å bruke, vedlikeholde og modernisere eksisterende bygg, slik at folk kan bruke byggene etter egne behov og ønsker, sier Nikolai Astrup kommunal- og moderniseringsminister (H) i en pressemelding.

Hvis man vil endre boligen eller bygget sitt, kan det være vanskelig å vite hvilke regler og krav som gjelder.

I tillegg må man ofte oppfylle tekniske krav som er beregnet for nybygg. Mange eiere har erfart at det er både vanskelig og kostbart å få til.

Dette vil regjeringen altså nå rydde opp i, og foreslår derfor klarere regler. Kommunene skal dessuten få større adgang til å gi unntak fra tekniske krav, så lenge sikkerhet er godt ivaretatt.

– Enklere regler kan gjøre at vi får brukt byggene våre på en bedre måte. Det kan for eksempel bli enklere å bruke en hytte til bolig, eller å ta i bruk et tomt lokale til noe nytt og dermed skape mer liv i et bysentrum, sier Astrup, og legger til:

– Kommunene bruker store ressurser på byggesaker, og vi vet at reglene tolkes ulikt. Klarere og enklere regler vil forhåpentligvis føre til raskere og mer forutsigbar byggesaksbehandling. Dette vil komme både eiere, næringen og kommunene til gode.

Lovforslaget inneholder også regler som skal hindre at bygg er farlige for omgivelsene sine, for eksempel etter naturskader, ulykker eller manglende vedlikehold.

Les også: 14 grep du kan gjøre før nyttår for å redusere skatten din

Annonse:


De viktigste forslagene i proposisjonen er:

Unntak fra tekniske krav: Departementet tydeliggjør hva slags arbeid på byggverk som er omfattet av loven og hvilke krav i lovgivningen som gjelder. Det foreslås at kommunene får større adgang til å gi unntak fra tekniske krav. Etter søknad kan kommunen gi unntak så lenge hensyn til sikkerhet, helse og miljø er ivaretatt.

Øyeblikkelig sikring: Det er viktig å holde byggverk i forsvarlig stand, slik at de ikke utgjør fare eller ulempe for omgivelsene. Dagens regler for å gi og gjennomføre pålegg tydeliggjøres. Samtidig får kommunene mulighet til å gi eier pålegg om øyeblikkelig sikring, slik at umiddelbar fare kan avverges raskere enn i dag.

«Eierløse bygg»: Regjeringen foreslår at kommunene får rett til å gjennomføre sikring av farlige byggverk, og rett til å rive og fjerne såkalte «eierløse byggverk».

Hovedombygging: For å tydeliggjøre at hovedombygging er mer omfattende enn vesentlig reparasjon, skilles hovedombygging ut som et eget tiltak i loven. Samtidig gir lovproposisjonen veiledning om begrepet.

Visuelle kvaliteter: For å klargjøre hvordan kommunen skal håndtere verneverdier i byggverk, flyttes dagens krav om ivaretakelse av arkitektoniske og kulturhistoriske verdier ved arbeid på byggverk, til bestemmelsen om visuelle kvaliteter. Kommunen får hjemmel til å avslå en søknad dersom viktige verneverdier ikke er ivaretatt. Avslag vil kreve særlig begrunnelse.

Privatrettslige forhold: Det foreslås endringer i bestemmelsen om privatrettslige forhold for å sikre sammenheng med jordskifteloven, slik at saker kan behandles av jordskifterettene.

Hensynet til tilgjengelighet: Etter dagens formålsbestemmelse skal prinsippet om universell utforming ivaretas i planlegging og byggesaksbehandling. For å tydeliggjøre at hensynet til tilgjengelighet i boliger også er et overordnet hensyn, tilføyes hensynet i bestemmelsen.

Hensynet til «tilstrekkelig boligbygging»: Tilføyes i bestemmelsen som omtaler oppgaver og hensyn som skal ivaretas i planleggingen etter plan- og bygningsloven.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette er forklaringen på hvorfor strømregningen fortsatt er høy, selv om kraftprisen er rekordlav

Ny analyse viser at nesten hver fjerde boligeier selger med tap

Har du høyere eller lavere boliglånsrente enn gjennomsnittet?

Bank tilbyr nå boliglån til 1,10 prosent rente

Rundt halvparten av norske boligeiere bør endre formuesverdien på boligen i skattemeldingen neste år