Dette bør du vite om årets ferieavvikling

Mange lurer på hvilke regler som gjelder for avvikling av ferien, og spesielt gjelder det nå i disse korona-tider. Heidi Fuglesang, advokat i Econa, gir deg her noen svar. Illustrasjonsbilde: Pixabay

Nyhetsbildet er fult av artikler med tips til norgesferier, bobilferier og avbestilling av ferier. Men hvilke regler gjelder for selve avviklingen av ferien? Kan du velge å utsette ferien til høsten? Hva skjer hvis du blir pålagt karantene etter sommerferien?

Skrevet av: Heidi Fuglesang, advokat i Econa

Arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke avlyse, utsette eller forlenge ferien din

– Arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke avlyse, utsette eller forlenge ferien din, sier Heidi Fuglesang, advokat i Econa. Foto: Econa

Arbeidsgiver skal i god tid før ferieavvikling drøfte tidspunkt for ferie med deg. Blir dere ikke enige skal arbeidsgiver fastsette ferien, men må varsle deg om når ferien skal tas ut senest to måneder før ferien begynner. Arbeidstakere med rett til ekstraferie (over 60 år) har rett til å bestemme uttaket av denne uka selv.

Arbeidsgiver kan avlyse eller endre avtalt ferie kun dersom dette er nødvendig på grunn av «uforutsette hendinger» som medfører «vesentlige driftsproblemer», og det ikke kan skaffes stedfortreder, jf. ferieloven § 6 nr. 3 (1). Koronapandemien er ikke i seg selv en uforutsett hendelse, men situasjonen kan utløse en slik uforutsett hendelse. Det skal imidlertid svært mye til, særlig nå hvor situasjonen stort sett er avklart og under kontroll.

Arbeidsgiver kan ikke pålegge deg å ta ut lenger ferie enn avtalt fordi det passer bedre grunnet en roligere sommer enn vanlig.

Du kan kreve erstatning dersom ferien blir endret

Dersom ferien din blir endret eller avlyst av arbeidsgiveren, kan du kreve erstatning for dokumenterte utgifter du ikke får refundert, samt merkostnader, som følger av endringen.

I de fleste tilfeller vil den mest praktiske løsningen være at du og arbeidsgiver inngår avtale om å utsette ferien.

Annonse:


Du har ikke rett til å avlyse eller ta ut kortere ferie enn avtalt på grunn av avlyste ferieplaner

Ferieloven regulerer ikke en situasjon knyttet til uforutsette hendelser på din side. Du har ingen rett til å få utsatt ferien, og må eventuelt ta opp et slikt ønske med arbeidsgiver. Unntaket fra dette er dersom du blir syk i ferien eller skal ut i lovbestemt permisjon.

Du har i utgangspunktet ikke er lov å overføre mer enn to uker ferie til påfølgende ferieår. Det er arbeidsgivers plikt å påse at denne regelen overholdes.

Hvis du blir syk eller må i karantene grunnet mistanke om korona har du krav på utsatt ferie

Nav har bekreftet at de som er smittet av korona eller antatt smittet, og av den grunn blir pålagt karantene, har rett til sykemelding.

Hvis du er syk har du rett til å få tilsvarende antall feriedager utsatt til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes raskest mulig etter at du er tilbake på jobb.

Ferie skal avvikles selv om du er permittert

Er du permittert, og har planlagt ferie i permitteringsperioden, kan arbeidsgiver pålegge deg å ta ut den planlagte ferien selv om du er permittert. Du og arbeidsgiver kan imidlertid avtale at ferien skal utsettes. Feriefravær stopper virkningen av permitteringen, noe som medfører at feriedager ikke teller med i beregningen av den totale tillatte permitteringstiden på 26 uker.

Du får ikke dagpenger når du avvikler ferie og du må gi beskjed til Nav om at du har ferie. Du har krav på å få utbetalt feriepenger som du har opptjent i fjor og disse skal utbetales uten skattetrekk, fordi skattetrekket skjedde i fjor. Du opptjener ikke feriepenger i perioden du er permittert. Det betyr at arbeidstakere som blir permittert i 2020 får en lavere utbetaling av feriepenger i 2021.

Du kan risikere å tape retten til sykepenger dersom du ferierer i utlandet

På nåværende tidspunkt vil du bli pålagt ti dager i karantene dersom du har vært i utlandet.

Hvis du blir pålagt karantene fordi du med viten og vilje har brutt nasjonale reiseråd, kan du tape retten til sykepenger. Du vil da også kunne nektes sykepenger i karantenetiden.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

UD forlenger sitt reiseråd og fraråder ferie- og fritidsreiser til utlandet før 20. august

Du kan få millionregning om du trosser UD og drar på utenlandsferie i sommer

Dette er de beste «bensinkortene» å bruke i Norge og utlandet

Nå kan du tjene flere tusen kroner risikofritt ved å ta opp lån og sette pengene i banken