Dette må du vite om overføring av ferie

Hvis du har ferie til gode, bør du sette deg inn i reglene for overføring av ferie til neste år. Foto: Joshua Woroniecki/ Pixabay

Har du mye ferie igjen, og som du kanskje ikke får tatt ut før året er omme? Da kan du be om å få overført inntil to uker til neste år. Her kan du lese mer om regelverket for ferieavvikling.

Camilla Schie-Veslum, juridisk HR- og ledelsesrådgiver i Simployer. Foto: Simployer

På denne tiden av året er det mange som har spørsmål om overføring av ferie.

– Alle ansatte har krav på ferie hvert år, og det er arbeidsgiver som har ansvar for at ferien blir avviklet, sier Camilla Schie-Veslum, juridisk HR- og ledelsesrådgiver i Simployer, i en pressemelding.

– Likevel hender det at det er ferie igjen på slutten av året, og mange lurer på hva reglene er, legger hun til.

Hun har derfor sammenfattet fem punkter du må være klar over om du vil overføre ferie til neste år:

Saken fortsetter under annonsen:


  1. Verken den ansatte eller virksomheten kan kreve at ferie overføres til neste år. Dersom én av partene ønsker at ferien skal avvikles i år, så kan ikke den andre parten nekte dette.
  2. Etter ferieloven kan maksimalt to uker av den lovbestemte ferien overføres til neste år. De fleste ansatte har i tillegg fire avtalefestede feriedager. Med mindre noe annet er bestemt i avtalen, kan disse også overføres til neste år.
  3. Ansatte har krav på en ekstra ferieuke fra det året de fyller 60 år. Dette gir imidlertid ingen utvidet adgang til å overføre ferie.
  4. Det er ikke lov til å kjøpe ut lovbestemt ferie fra den ansatte, ved å betale ut lønn og stryke ferien. Bare når den ansatte skal slutte i jobben, skal ikke avviklet ferie betales ut som penger. Den avtalefestede ferien kan imidlertid betales ut, dersom bedriften og den ansatte er enige og avtalen ikke er til hinder for dette.
  5. Dersom arbeidsgiver ikke har påsett at ferien har blitt avviklet, og det står igjen mer ferie når året er over enn det som er tillatt å avtale overført, så blir uansett all ferie overført sammen med pengene til neste år. Ferien kan ikke strykes og kan ikke utbetales.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Statsbudsjettet for 2022: Dette er Støre-regjeringens endringer

Her er 14 grep du kan gjøre før nyttår for å redusere skatten din i 2021

Færre arbeidsgivere lyser ut stillinger offentlig

Jobbanalytiker: – Ser ut til å gå mot et rekordår i stillingsmarkedet

Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke