Leserinnlegg: Norge må redde sine egne før vi ender i konkursbo

landbruk Landbruk, illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Norge må bli selvforsynt på mat i krisetider blir det hevdet, men hvordan skal det gå til? Hvordan skal det gå til med dagens dieselpriser, strømpriser og gjødselpriser?

Av: Olav Enge leder, Demokratene i Stange.

Energi Norge publiserte 01.10.2020, det er fullt mulig å elektrifisere størsteparten av traktorene i landbruket fra 2030, viser ny rapport. Hvor mange bønder kommer til å ha råd til og invistere i den nyteknologien, hvis vi har noen bønder igjen i Norge i 2030? Vel, noen av de som er opptatt av teknologi vil nok investere i en sånn traktor, men uansett så vil nok den gamle dieselpurka stå til disposisjon i redskapshuset. Etter første måneden i våronna når traktoren ruller nesten 24/7 og den første strømregningen ligger på bordet, da kommer nok dieselpurka på tunet igjen for å dra traktorredskapen.

Sliter de folkevalgte med hukommelsen?

Med Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering forventet bøndene et stort løft for næringen. I Hurdalsplattformen står det blant annet at «regjeringen skal legge frem en forpliktende og tidfestet plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet». 

Lurer på om Finansministeren dropper kornproduksjonen sin i år? Hvor er SP-landbrukerens parti, nå når bonden virkelig trenger hjelp?

Hvor er AP-arbeiderens parti, har AP glemt at det var industri Norge (ikke statlig næring) med en sagbruksarbeider og arbeidsklassen som skapte AP? Hvor og når tid forsvant den sosialistiske ideologi de to partiene er så opptatt av?

Hva med transportnæringen, mener de røde – grønne partiene at det bare er en hobby, at transporten ikke er en betydelig næringsvirksomhet? Det snakkes om å sende mere gods på jernbane. Uansett så trenger industi- og næring lastebilen, det er ikke som før i tiden. Da var mange industrier i Norge knyttet til jerbanespor, der NSB rullet inn godsvogner som ble lastet og kjørt til nærmeste terminal. Fiskeindustrien er avhengig av transportnæring på vei og luftfart, mindre transport på vei og luft resulterer i mindre export. Både næringene og forbrukerene i Norge er avhengig av et velfungerende transportsystem, men utfordringen er en finansminister som ikke vil eller ønsker å ta tak i avgiftsutfordringen Norge sliter med. 

Skjer det ikke noe med de statlige avgiftene vil konkursene stå i kø hver uke og hva tjener Norge på det?

De folkevalgte som styrer landet, kan ikke legge skylden på en pandemi og en krig i Ukraina. Nå må de som styrer pengesekken hjelpe sine egne først, før Norge ender opp som et konkursbo og blir solgt på auksjon.

I 2025 må det inn nye politiske krefter til å styre Norge på rett kurs igjen, hvis det da ikke er for sent.  

Det norske folk må våkne opp og gi sin stemme til Demokratene i Norge, som med sine gode politiske løsninger alltid vil sette det norske folk og Norge først i alt vi gjør.  

Demokratene i Norge vil ta tilbake arvesølvet vårt og bidra med at neste generasjon vil styre, ivareta og verdsette Norge bedre enn de som har styrt til nå. Vi trenger et politisk skrifte!