Restaurantgjester rausere med tips under pandemien

restaurant Vi tipser mer enn tidligere. Foto: Pixabay.

De siste årene har vært mildt sagt utfordrende for de næringene der inntekter fra tips er utbredt. Men ikke for alle ansatte i serveringsbransjen. Over 16 000 flere fikk tips i fjor, og 32 millioner kroner ekstra ble innberettet til skattemyndighetene opplyser ABC Nyheter.

– Det er grunn til å anta at nordmenn har vært mer spandable med tipsen under pandemien, rett og slett for å hjelpe en bransje med slagside, sier økonomirådgiver Espen Øren i Simployer i en pressemelding.

Samtidig heller han kaldt vann i årene til de som mener det kun handler om at nordmenn har blitt rausere enn før.

– Det er nok dessverre slik at tips har vært underrapportert tidligere, spesielt med tanke på kontant tips direkte fra kunde til servitør. Regelverket ble strengere i 2019, men neppe effektivt nok til å fange opp denne type tips. Under pandemien har det i stor grad vært bordservering og krav om betaling over bank. Da er det vanskeligere å komme seg unna innrapportering, mener Øren.