Matprisene øker fortsatt mindre enn prisene ellers

virke Vibeke Andersen, bransjedirektør for dagligvare i Virke. Foto: Virke.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer har gått opp 2,6 prosent fra mai 2021 til mai 2022. Den totale konsumprisindeksen økte med 5,7 prosent i samme periode.

Matvareprisene svinger mye gjennom året, gjerne etter faste mønstre. Prisene på mat og drikke går normalt ned i tilbudsperioder som før jul, påske og skolestart, og opp i februar og juli, blant annet som følge av prisjusteringer fra leverandørene. Utviklingen i matvareprisene bør derfor ses over tid.

– Årsveksten i matprisene er mindre enn den totale veksten i konsumprisindeksen. Det er positivt for forbrukerne i en tid der prisen på strøm, drivstoff og de fleste varer og tjenester går opp, sier Vibeke Andersen, bransjedirektør for dagligvare i Virke.

Virkes egne beregninger, basert på tall fra SSB, viser at prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer i gjennomsnitt vokste med 1,4 prosent årlig i perioden 2010-2021, sammenlignet med en årlig vekst i konsumprisindeksen på 2,1 prosent. Matvareprisene falt med 2 prosent i 2021.

– Konsekvensene av de urolige tidene internasjonalt preger prisbildet i 2022, også for mat og drikke, sier Andersen.