Rekordsterk vekst i boligprisene i januar

oslo Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Boligprisene steg med 4,8 prosent i januar 2022. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 2,1 prosent. Boligprisene har steget med 6,8 prosent det siste året. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 306 533 kr ved utgangen av januar.

– Det er normalt at boligprisene stiger mye i januar, kjent som den såkalte januareffekten. Men oppgangen i boligprisene i januar i år er den sterkeste i boligprisstatistikkens historie, og oppgangen er bredt forankret i hele landet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Det sterke oppgangen må sees i sammenheng med tilbudssiden i boligmarkedet. Det var få boliger på markedet ved inngangen til året og det er en betydelig nedgang i antall nye boliger på markedet i januar sammenlignet med tidligere år. Antall usolgte boliger ligger på et markant lavere nivå enn i januar 2017, da boligmarkedet kokte, sier Lauridsen.

– Den nye avhendingsloven, som trådte i kraft 1. januar 2022, har skapt flaskehalser i boligmarkedet over hele landet og ført til færre boliger på markedet. Dette fordi de nye tilstandsrapportene tar lengre tid å lage, spesielt i en innkjøringsfase, og fordi det må lages nye tilstandsrapporter for boliger som har ligget for salg siden 2021. I tillegg har en del bygningssakkyndige trolig forlatt bransjen på grunn av nye regler og mer ansvar.

Markant lavere tilbud

I januar ble det solgt 5.416 boliger i Norge, noe som er 22,0 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2021.

I januar ble det lagt ut 5.703 boliger for salg i Norge, noe som er 13 prosent færre enn i samme måned i 2021.

– Det er et svakere fall i antall lagt ut på markedet enn i antall solgte. For å styrke tilbudssiden er det vesentlig at etterspørselen etter tilstandsrapporter dekkes i månedene fremover da det normalt legges ut langt flere boliger for salg enn i januar.

– De som planlegger boligsalg denne våren bør heller ikke vente til etter påske, da normalt svært mange ønsker å selge. Det er ingen grunn til å vente med å legge boligen ut for salg, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 41 dager å selge en bolig i januar, ned fra 51 dager i desember. Kortest salgstid hadde Oslo med 22 dager og lengst salgstid hadde Kristiansand og Hamar m/Stange med 52 dager.

– Det går svært raskt å selge en bolig i Norge nå, noe som også reflekteres i antall usolgte som ligger under januar 2017, sier Lauridsen.

Flaksehalsene må reduseres

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i januar hadde Oslo med en oppgang på 2,9 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Tromsø med en sesongkorrigert oppgang på 0,8 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst har Bodø/m Fauske med en oppgang på 14 prosent etterfulgt av Tønsberg m/Færder med 10,6 prosent og Kristiansand med 10,3 prosent.

Oslo hadde den svakeste utviklingen i 12 måneders veksten med en oppgang på 4,3 prosent etterfulgt av Ålesund m/omegn på 5,4 prosent.

– Det er en krevende situasjon i boligmarkedet nå. Historisk vet vi at det er sammenheng mellom nye reguleringer og endringer i boligmarkedet. Det er derfor vesentlig at alle aktører tar grep om de flaskehalsene vi har på tilbudssiden slik at vi ikke får en svak tilbudsside og unødvendig sterk prisvekst, avslutter Lauridsen.