Økt støtte til solceller: Gjør hytta grønnere i påsken

solceller Nå kan du få inntil 47 500 kroner i støtte fra Enova for å installere solceller på hytta. Foto: Shutterstock.

I februar lanserte Enova flere nye støttetiltak. Et av tiltakene gjør det mulig for enda flere å produsere sin egen grønne strøm med solceller på hytta!

Egenprodusert strøm er blitt stadig mer attraktivt, og de skyhøye strømprisene har virkelig satt fart på denne trenden. For å få enda flere nordmenn med på solcelletoget, har Enova nå økt støtten.

– Økningen betyr nesten dobbelt så mye i støtte for de som installerer store solcelleanlegg, og ordningen gjelder også på hytta, sier generalskretær Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag.

Taket for hvor mye du kan få i støtte, er hevet til 47 500 kroner, en økning på hele 21 250 kroner. Støtten er avhengig av hvor stor kapasitet anlegget har, og dette måles i kilowattpeak eller kWp. Tidligere fikk man 7500 kroner pluss 1250 kroner per kWp installert effekt opptil 15 kW. Dette betyr at maksimalt støttebeløp per hytte var på 26 250 kroner. Med de nye satsene får man nå 2000 kroner per kWp opptil 20 kW. Dermed er maksimalt støttebeløp per hytte nå oppe i 47 500 kroner.

Enova håper dette vil lokke enda flere nordmenn til å ta i bruk solkraft, som de tror vil ta en stadig større markedsandel i årene fremover.

Ingen støtte til rene solcelle-hytter

Det er imidlertid viktig å merke seg at tilkobling til strømnettet gjennom en såkalt plusskundeavtale har vært et krav for å få støtte. En plusskundeavtale innebærer at man selger overskuddsstrømmen tilbake til strømnettet.

– Hytter som ligger utenfor strømnettet kan derfor dessverre ikke få slik støtte til installasjon av nye solcelleanlegg, forklarer Bringsvor.

– Dette er ikke noe nytt av i år. Da støtte til hytteeiere kom på plass i 2018, var dette også et krav.

Hensikten er at produsert strøm ikke skal gå til spille, men kunne komme andre til nytte.

Økningen hjelper uansett størrelse

Ikke alle hytteeiere ønsker et stort solcelleanlegg til hytta. Mange setter pris på et mindre anlegg, men også disse vil komme godt ut av de nye satsene. Ettersom støtten nå øker til 2000 kroner per kWp installert effekt – fra tidligere 1250 kroner per kWp – vil også vi som ønsker oss et mindre anlegg tjene på endringen.

I tillegg til økt støtte til solkraft, innførte også Enova noen nye støtteordninger. Blant dem var støtte til strømstyring. Dersom man anskaffer et smart strømstyringssystem til hytta, kan man nå få inntil 10 000 kroner i direkte støtte.

Her er alle endringene:

  • Solcellestøtten øker til 2000 kroner per kWp installert effekt, opp til 20 kW. Selve installasjonen gir deg 7500 kroner i støtte som kommer i tillegg.
  • Smart strømstyring støttes med 10 000 kroner for smarte styringssystemer for hytter såvel som for hus.
  • Smart varmtvannsbereder støttes med inntil 5000 kroner.
  • Tiltaksbonus – om du kombinerer væske-til-vann-varmepumpe, akkumulatortank og vannbåren varme – kan gi deg inntil 40 000 kroner.