Enova utsetter endringer i støttetilbudet til boligeiere

Egentlig skulle støtte til luft-vann-varmepumpe (som avbildet) avvikles fra nyttår, samt flere andre støtteordninger reduseres, men det har nå blitt utsatt. Foto: Enova

Fortsatt stor usikkerhet i markedet gjør at Enova igjen utsetter planlagte endringer i støttetilbudet til boligeiere. Nå er ny dato satt til 1. juli 2021, i håp om at flere skal få støtte.

– Utfordringer som covid-19-pandemien har skapt, har sammen med vedvarende lave strømpriser, ført til en lavere aktivitet i energioppgraderingsmarkedet enn ventet da vi gikk inn i 2020. Det er bakgrunnen for at vi nå utsetter de planlagte endringene nok en gang, sier markedssjef Anna Barnwell i Enova i en pressemelding.

– Dette gir boligeiere som vurderer de berørte tiltakene en ekstra motivasjon til å gjennomføre tiltakene i løpet av det neste halvåret, legger hun til.

Det er følgende justeringer som nå foreløpig er utsatt fra 1. januar til 1. juli 2021:

  • Støtte til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe avvikles.
  • Maksimal støtte til balansert ventilasjon reduseres med 5000 kr
  • Støtten til solceller reduseres med 2500 kr
  • Støtten til solfangere reduseres med 5000 kr

Les også: Ny analyse viser at nesten hver fjerde boligeier selger med tap

Enova skal revurdere endringene

Bakgrunnen for at Enova i første omgang gikk inn for disse endringene skyldes en positiv markedsutvikling for disse tiltakene de siste årene.

– Hovedhensikten med Enovatilskuddet er å gi nødvendig starthjelp til gode og energieffektive løsninger som trenger et lite puff for å etablere seg i markedet. En viktig del av jobben vår er å vurdere når disse teknologiene kan klare seg i markedet med mindre hjelp og når de kan stå helt på egne bein, forklarer Barnwell i Enova.

Annonse:


Endringene i Enova-tilskuddet skulle opprinnelig tre i kraft allerede fra 1. april i år, men har blitt utsatt to ganger. Nå fortsetter altså dagens støttesatser til 1. juli, minst.

I tiden frem til neste sommer vil statsforetaket se på hvordan det kan gjøre tilbudet til forbrukerne enda mer treffsikkert, noe som ikke utelukker at de varslede endringene kan bli påvirket.

– Forbrukerne vil utvilsomt spille en viktig rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet. For Enova er det derfor viktig å ha virkemidler som bidrar til at flere tar valg som bringer oss i riktig retning, sier Barnwell.

Les også: Boligselger må trolig punge ut 100.000 kroner etter å ha oppgitt for lavt strømforbruk

Betaler ut mindre støtte enn ønsket

Enova fortsetter dessuten med forlenget frist for gjennomføring av tiltakene.

Tidligere måtte tiltaket være ferdigstilt, og all fakturadokumentasjon være datert i løpet av de siste 18 månedene før søknadsdato. Fra og med 24. mars ble denne perioden utvidet til 20 måneder. Dette skulle opprinnelige gjelde kun fram til 1. januar, men blir nå i stedet en permanent endring.

Enova har hatt som ambisjon å utbetale én milliard kroner til boligeierne i løpet av den fireårige avtaleperioden med Klima- og miljødepartementet, som nå er inne i sitt siste år.

– Det har vært gledelig å se den økende interessen for å gjøre energi- og klimatiltak i egen bolig i denne perioden, og vi lå godt an til å nå dette målet før koronapandemien traff landet, men ser nå ut til å ende noe under målsettingen, opplyser Barnwell.

Per 17. november er det utbetalt i underkant av 908 millioner gjennom Enovatilskuddet så langt i fireårsperioden.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Statnett vil redusere nettleien i 2021 som et koronatiltak. Utgjør kun 17 kroner i måneden per husstand

Rundt halvparten av norske boligeiere bør endre formuesverdien på boligen i skattemeldingen neste år

Strømekspert om ny strømavtale til Coop-medlemmer: – Nesten for god til å være sann

Huseier åpnet ikke Digipost – Må ut med 800.000 kroner i tvangsmulkt til kommunen

Bank tilbyr nå boliglån til 1,10 prosent rente