22.600 elever gikk glipp av 40 millioner kroner i stipend

Mange elever går glipp av utstyrsstipend fordi de ikke søker. Bildet viser Hønefoss videregående skole. Foto: Geirdahlberg/ Wikimedia commons

Alle elever på videregående skole med såkalt ungdomsrett får fra 1096 til 4513 kroner i utstyrsstipend, men da må de søke og signere for det. I fjor var det 22.600 som ikke gjorde det.

Alle med lovfestet rett til tre års videregående skole, med unntak av lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater, kan få utstyrsstipend.

Stipendet tildeles etter fire ulike satser, hhv 1096, 1648, 2657 og 4513 kroner for dette skoleåret, avhengig av hvilken utdanning du tar.

Dette er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel anskaffelse av PC, bøker eller kokkeklær.

Saken fortsetter under annonsen:


For at du skal motta dette stipendet, kreves det at du sender inn en søknad.

I fjor droppet 15.000 av 181.300 elever å søke. I tillegg var det 7600 som søkte, men som ikke signerte for og dermed heller ikke fikk utbetalt pengene.

Hele 22.600 elever gikk derfor glipp av til sammen 40 millioner kroner i utstyrsstipend for skoleåret 2020/2021.

Kilde: Lånekassen

Det er også verdt å vite at når du søker på dette stipendet, vil Lånekassen dessuten automatisk vurdere om du har rett til inntektsavhengig stipend (tidligere kalt grunnstipend) og reisestipend.

– Vi vet ikke hvorfor mange ikke søker om utstyrsstipend, som alle med ungdomsrett på videregående har rett på. Jeg oppfordrer alle til å søke, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen, i en pressemelding.

Lånekassen delte ut 312 millioner kroner i utstyrsstipend i fjor.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Seks grunner til at du ikke bør nedbetale studielånet raskere enn du må

Skoler tar opptil 1300 kroner for å kopiere vitnemålet

Engangsstøtten til nybakte foreldre har økt med 44.300 kroner på fem år

Ny analyse viser at nesten hver fjerde boligeier selger med tap

Disse bankene har de laveste boliglånsrentene per nå