Utsetter avgjørelse om DNBs oppkjøp av Sbanken nok en gang

Konkurransetilsynet utsetter fristen nok en gang vedrørende avgjørelsen om DNB får lov til å kjøpe Sbanken eller ikke. Bildet viser Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB, under presentasjonen av regnskapet for 1. kvartal i år. Foto: Stig B. Fiksdal/ DNB

DNB har ennå ikke klart å overbevise Konkurransetilsynet om at oppkjøpet av Sbanken bør godkjennes. Nå har storbanken bedt om ny frist for å komme med ytterligere avhjelpende tiltak.

Konkurransetilsynet har tidligere varslet mulig forbud mot oppkjøpet fordi tilsynet mener at det vil svekke konkurransen i markedet for sparing i fond og være til skade for forbrukerne.

Opprinnelig tidsfrist i saken var 7. oktober.

Dagen før denne fristen fremla DNB forslag til avhjelpende tiltak for å få oppkjøpet godkjent.

Ifølge konkurranseloven ble da tidsfristen for konklusjon i saken utsatt med 15 virkedager. Ny frist i saken ble etter dette 28. oktober.

Saken fortsetter under annonsen:


– Konkurransetilsynet har orientert DNB om at deres forslag til avhjelpende tiltak ikke endrer tilsynets mening om at oppkjøpet vil være til skade for forbrukerne i markedet for sparing i fond og at tilsynet vil forby oppkjøpet, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese, til egne nettsider.

– DNB ønsker på bakgrunn av dette å fremsette et nytt forslag til avhjelpende tiltak og har derfor bedt tilsynet om å utsette fristen for å konkludere i saken, legger han til.

Dette har banken anledning til, ifølge loven.

– Selskapene har mulighet til å be om fristutsettelse på 15 virkedager for å kunne komme med nytt forslag til avhjelpende tiltak. Denne muligheten har DNB benyttet seg av. Konkurransetilsynet vil gjøre en vurdering av det nye forslaget når dette foreligger, og komme med sin endelige konklusjon i saken innen 18. november, sier prosjektleder Katrine Amdam.

Konkurransetilsynet understreker at 18. november vil være absolutt siste frist for behandling av denne saken. Det er ingen mulighet for selskapene å be om ytterligere utsettelse etter dette.

PS: Et avhjelpende tiltak er forslag til løsninger som kan bidra til å avhjelpe mulige konkurransemessige konsekvenser av oppkjøpet.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Her er 14 grep du kan gjøre før nyttår for å redusere skatten din i 2021

Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

Over hundre tusen aksjefondsparere betaler en tredjedel av forventet avkastning i gebyrer

Nye regler kan føre til betydelig mindre innskudd på BSU

Dette skjer om du overfører penger til feil konto

DNB øker etableringsgebyret på boliglån med ti prosent

Disse kommunene har hatt størst boligprisvekst det siste året