Nå blir det innført strengere regler for bruk av elsparkesykler

– Kommunene får nå gjennom vegtrafikklovgivningen mer mulighet til å håndtere feilparkeringer, etablere soner med egne fartsgrenser og parkerings- eller bruksforbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Jump

Regjeringen har siden i fjor sommer jobbet med å få på plass en strengere regulering for elektriske sparkesykler, og fra 18. mai kommer flere endringer.

– Elsparkesyklene er blitt veldig populære, og de er bra for mikromobiliteten. Samtidig er det en rekke utfordringer knyttet til bruken av dem. Derfor gjør vi nå noen endringer i regelverket for bruken av elsparkesykler, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Dagens regelverk for elektriske sparkesykler ble etablert i 2018. Bakgrunnen var et ønske om å tilgjengeliggjøre flere ulike typer små elektriske kjøretøy, blant annet Segway og små selvbalanserende kjøretøy.

Siden sommeren 2019 har elsparkesyklene blitt et stadig vanligere syn i de større byene i Norge.

Regjeringen har siden sommeren 2020 arbeidet med å få på plass en strengere regulering.

Les også: Dette sier politiet om elsparkesykler og promille

Saken fortsetter under annonsen:


Parkering, skiltede soner og fartsgrense

Regjeringen følger nå opp de forslagene til tiltak etter vegtrafikklovgivningen som har vært på høring. Følgende endringer vil gjelde fra 18. mai:

  • Kommunene får flere verktøy til å håndtere trafikale utfordringer med små elektriske kjøretøy. De får muligheten til å håndheve parkeringsovertredelser med parkeringsgebyr, og nye skilt som gir mulighet til å etablere lokalt fysisk skiltede soner med parkeringsforbud, fartsgrense eller bruksforbud.
  • Det blir en tydeliggjøring av forbudet mot å være flere på ett kjøretøy, og både politi og Statens vegvesen får muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr. Gebyret er på 3000 kroner.
  • Det klargjøres at fotgjengere har prioritet på fortau ved at det blir presisert en øvre fartsgrense på 6 km/t ved passering av gående på gangvei, fortau eller i gangfelt.
  • Det klargjøres at trafikkreglene ikke begrenser den kommunale eierrådigheten.

– Jeg er glad for at vi nå raskt får på plass disse endringene i regelverket. Kommunene får nå gjennom vegtrafikklovgivningen mer mulighet til å håndtere feilparkeringer, etablere soner med egne fartsgrenser og parkerings- eller bruksforbud. Vi tydeliggjør forbudet mot å være flere på ett kjøretøy, og at fotgjengere har prioritet på fortøy, og at fartsgrensen er på 6 km/t ved passering. I tillegg klargjør vi at trafikkreglene ikke skal begrense kommunal eierrådighet, sier Hareide.

Les også: Disse «bensinkortene» gir størst rabatt i Norge og utlandet

Kommunene kan selv regulere utleie

Det kan komme flere regelendringer for bruk av elsparkesykler før sommeren. Stortinget jobber nå med et lovforslag som kan gi kommunene klart rettslig grunnlag for å regulere utleie av elsparkesykler på offentlig grunn.

– Vi er enige med Stortinget i at det er behov for å presisere og tydeliggjøre det vi mener er gjeldende rett: At kommunene har adgang til å regulere utleie av elsparkesykler der virksomheten baserer seg på at elsparkesyklene parkeres på offentlig grunn, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i samme melding.

− Regjeringen har gitt Stortinget lovteknisk bistand i saken. Vi er kjent med at Stortinget har som mål at kommunene, allerede før sommeren, får en eksplisitt hjemmel til å regulere utleie av elsparkesykler i kommunen, legger han til.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Må du ha nytt pass? Nå er det opptil fire måneders ventetid på time

Disse veistrekningene i Norge skal asfalteres i sommer

Vil sikre at alle får rask og rimelig hjelp i husleiekonflikter

Fra 1. mai kan enda flere bygge terrasser og tilbygg uten å søke

Dette er prisen du må betale for å gjøre døde om til diamanter