Dette sier politiet om elsparkesykler og promille

Elsparkesykkel har blitt svært populært. Selv om det ikke er noen promillegrense for å kjøre på den, er det ikke helt fritt frem. Foto: NAF

Små elektriske kjøretøy som elsparkesykler og ståhjulinger har blitt populært og er nå et dagligdags syn, men hva sier egentlig regelverket om å bruke slike fremkomstmidler i påvirket tilstand?

I 2014 gjorde regjeringen bruk av selvbalanserende kjøretøy, såkalte ståhjulinger, lovlig i Norge.

I fjor vår endret dessuten regjeringen regelverket for små elektriske kjøretøy, noe som gjorde at også elsparkesykler ble tillatt.

Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) kom i den forbindelse med følgende kommentar:

– Enklere regler, mindre byråkrati og litt mer moro i hverdagen.

Små elektriske kjøretøy som elsparkesykler og ståhjulinger ble med regelendringene likestilt med ordinære tråsykler, og kan nå brukes på samme områder som gående og syklende, og under samme vilkår.

Det betyr ingen aldersgrense, ingen krav til opplæring og ikke hjelmpåbud. Det er heller ingen godkjennings-, registrerings- eller forsikringsplikt.

– Selv om det ikke er krav om bruk av hjelm, vil jeg oppfordre alle som ferdes på både sykkel og små elektriske kjøretøy til å bruke hjelm, kjøre forsiktig og ta hensyn til andre trafikanter, spesielt overfor gående, rådet Solvik-Olsen om i fjor.

Les også: Så lenge får du brukt de gamle sedlene

Ingen promillegrense

For noen uker tilbake publiserte flere medier en NTB-sak hvor det sto at man i prinsippet kan kjøre lovlig i fylla på elsparkesykkel og ståhjuling.

Dette fordi det ikke er noen promillegrense ved bruk av disse fremkomstmidlene.

Annonse:


Pengenytt har derfor spurt politiet om det virkelig er slik.

– Når det gjelder små elektriske kjøretøy, så gjelder de samme regler for disse som for vanlige tråsykler, svarer Dag Gjærum, senior kommunikasjonsrådgiver i Utrykningspolitiet (UP).

– Dette innebærer at de «strenge» reglene i vegtrafikkloven § 22 ikke kommer til anvendelse, da denne bestemmelsen kun gjelder «motorvogner», legger han til.

Les også: Fra 1. juli endres reglene for dagpenger

Kan risikere fengsel i opptil ett år for fyllesykling

Gjærum minner samtidig om at det ikke er fritt frem.

– Etter vegtrafikkloven § 21 kan man ikke føre kjøretøy hvis man er i en slik tilstand at man ikke kan anses skikket til å kjøre på en trygg måte, deriblant på grunn av ruspåvirkning. Denne bestemmelsen vil gjelde ved kjøring av de ovennevnte elektriske kjøretøy, slik den gjør for tråsykler, sier han, og utdyper:

– Her er det ikke satt noen spesifikk påvirkningsgrense, og man skal nok være en del påvirket før man vil bli straffet etter denne bestemmelsen alene. Ellers vil også den generelle aktsomhetsregelen i vegtrafikkloven § 3 kunne medføre straffansvar.

– Strafferammen etter vegtrafikkloven § 31 er bøter eller fengsel inntil ett år, avslutter kommunikasjonsrådgiveren i UP.

Sykling i påvirket tilstand kan dessuten føre til førerkortbeslag, noe en beruset mann i Vadsø erfarte i 2017.

Mannen i 20-årene hadde da syklet på en elsykkel med to i promille, og syklingen var av en sånn art at det ble vurdert til å ha stort farepotensial, uttalte politiets operasjonssentral i Finnmark politidistrikt til iFinnmark.no etter hendelsen.

Les også: Dette erstatter NRK-lisensen fra 2020

NAF: Mange leier i en kort periode, og er derfor uerfarne

I tillegg til at det er regler for bruk av små elektriske kjøretøy, er det også krav knyttet til selve kjøretøyet.

Det betyr at kjøretøyet skal være utstyrt med frontlys, baklys, reflekser og signalhorn/ -klokke, tilsvarende som for sykkel, med mindre slikt utstyr ikke kan monteres. Det stilles også krav til bremsekraft.

Det er brukeren som har ansvaret for at kjøretøyet eller sykkelen er i forskriftsmessig stand.

På grunn av at det er mange som leier elsparkesykler for en kort periode, advarer interesseorganisasjonen NAF mot uhell.

– Elsparkesyklene er ganske spreke og bremsekapasiteten på dem er variabel. Så det gjelder å ikke gi på for mye for å rekke å stoppe i tide, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, i en pressemelding.

Han minner også om reglene for parkering av slike sykler:

– Reglene sier at du kan parkere på gang- og sykkelvei, fortau eller gågate, så lenge sparkesykkelen ikke er til unødig hinder eller ulempe. Dette er de samme reglene som for sykkel. Her gjelder det å bruke sunn fornuft.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Disse «bensinkortene» gir størst rabatt i Norge og utlandet

Dette er prisen du må betale for å gjøre døde om til diamanter

Olav Thon, God morgen Norge og undertegnede journalist misbrukt i nettsvindel

Advokat mener mange går glipp av overtidsbetaling

Dette skjer om du overfører penger til feil konto