I disse tilfellene kan sjefen nekte deg hyttekontor

Mange har hjemmekontor på hytta for tiden, men i noen tilfeller kan arbeidsgiver si nei til det. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Hjemmekontor har blitt den nye normalen for svært mange arbeidstakere, men hvor fritt står du egentlig til å velge hvor arbeidet skal gjøres fra?

Svært mange ansatte jobber for tiden fra hjemmekontor, enten etter oppfordring eller pålegg.

For noen vil det da i perioder være aktuelt å flytte med seg hjemmekontoret til hytta. Men kan arbeidsgiver bestemme at arbeidet skal gjøres hjemmefra?

Hans Gjermund Gauslaa, juridisk HR- og ledelsesrådgiver i Simployer.

– Her må vi huske på arbeidsstedet i utgangspunktet er avtalt gjennom arbeidsavtale. Under normale omstendigheter har ansatte både rett og plikt til å jobbe fra dette arbeidsstedet, og det er ikke innenfor arbeidsgivers styringsrett å endre dette ensidig. Det betyr at arbeidsgiver i utgangspunktet ikke kan pålegge ansatte hjemmekontor, uttaler Hans Gjermund Gauslaa, juridisk HR- og ledelsesrådgiver i Simployer, i en pressemelding.

At arbeidsgivere nå har mulighet til å pålegge ansatte hjemmekontor med bakgrunn i smittesituasjonen og offentlige anbefalinger, er altså et unntak fra den normale situasjonen.

– Selv om arbeidsgiver nå kan pålegge hjemmekontor er det nok en viss usikkerhet knyttet til hvor langt styringsretten går med hensyn til å bestemme hvor dette hjemmekontoret skal være. Det er imidlertid et grunnleggende prinsipp at arbeidsgiver må ha et saklig grunnlag for å utøve sin styringsrett. For at arbeidsgivere for eksempel skal kunne nekte ansatte å jobbe på hytta, må det være en saklig grunn til dette, sier juristen.

Om det er saklig grunn, må vurderes konkret ut fra hva slags stilling den ansatte har og hvordan forholdene er på den plassen den ansatte ønsker å jobbe.

Les også: Du kan allerede nå sjekke om du får restskatt eller har skatt til gode

Saken fortsetter under annonsen:


Dårligere arbeidsforhold og lavere produktivitet kan få sjefen til å si nei til hyttekontor

Gauslaa minner om at arbeidsgiver har ansvar for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, også på hjemmekontoret.

– Dersom arbeidsgiver nå for eksempel har kjøpt inn eller lånt bort kontorutstyr til den ansatte, og kanskje også dekker et godt bredbåndsabonnement, så må det kunne tas med i vurderingen av om det er greit at den ansatte tar med seg jobben for eksempel til hytta. Dersom leder har grunn til å tro at arbeidsforholdene på hytta er vesentlig dårligere enn hjemme, og at utstyret ikke kan tas med dit, kan det være en saklig grunn til å nekte den ansatte hyttekontor, sier han.

Hvor lenge den ansatte ønsker å jobbe fra hyttekontoret vil også være med i den vurderingen.

Et annet moment, er hvorvidt man kan forvente at den ansatte er like produktiv fra hytta som hjemmefra.

– Selv om den ansatte nå skal jobbe hjemmefra, vil arbeidsgiver kunne kreve at den ansatte jobber innenfor den avtalte arbeidstiden. Dette vil også gjelde dersom den ansatte ønsker å flytte arbeidet til et annet sted en hjemme. Dersom arbeidsgiver har grunnlag for å mene at produktiviteten vil bli redusert ved å jobbe fra hytta, kan det også tillegges vekt når det skal vurderes om det er greit, sier Gauslaa.

I noen tilfeller vil det også være saklig å vurdere avstanden fra hytta til arbeidsplassen, dersom den ansatte har en jobb hvor det kan bli behov for å komme fysisk på jobb på kort varsel.

– Her må man for øvrig kunne forvente at arbeidsgiver planlegger så langt det er mulig, slik at ansatte har forutsigbarhet for når den ansatte må møte på jobb. Avstanden til arbeidsplassen kan jo også være et tema i normalsituasjoner der ansatte velger å bosette seg langt fra arbeidsplassen, noe arbeidsgiver ikke har styringsrett over, så lenge den ansatte møter opp på jobb på avtalt tidspunkt, sier Gauslaa.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Så mye steg hytteprisene i 2020

Skattekalender for 2021: Her er de viktigste datoene

Dette er dine rettigheter om du blir satt i koronakarantene i ferien

Forsker har avdekket hvilken bud-taktikk som lønner seg når du skal kjøpe bolig

Fra nyttår må alle beboere i borettslag og sameier være med å betale for elbilladere