Har du hytte i denne kommunen bør du klage på hytteskatten!

Norges Hytteforbund Har du hytte i Fredrikstad? Foto: Norges Hytteforbund.

Fredrikstad kommune har benyttet sin rettmessige anledning til å re-takstere samtlige eiendommer i kommunen. Norges Hytteforbund (NHF) har gjennomgått kommunens retningslinjer for taksering og sjekket samtlige salg fra de tre første måneder i 2022. Det viser det seg at takstgrunnlaget har flere og åpenbare feil. Alle feil går i kommunens favør. NHF vil nå hjelpe sine medlemmer i kommunen med å utferdige en klage. Fristen for å klage er 20. april.

Norges Hytteforbund (NHF) har den siste tiden mottatt flere henvendelser fra medlemmer med hytte i Fredrikstad kommune ifm. kommunens utskriving av eiendomsskatt for 2022.

Kommunen har re-taksert alle hytteeiendommer for en ny 10 års periode, og som resultat har alle hytteeiere i kommunen fått en vesentlig økning i eiendomsskattetakst og dermed også eiendomsskatt.

Etter å ha undersøkt alle salg for de tre første månedene i 2022 og gjennomgått Fredrikstad kommunes retningslinjer for beregning av eiendomsskattetakst, samt flere mottatte takstgrunnlag, synes det klart at kommunen forskjellsbehandler hytteeierne.

Takseringen foregår slik

Sonefaktorer for helårsboliger tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig tomt på 800 m2 innenfor definerte geografiske områder, men for fritidsboliger foregår ved sonetaksering, dvs. etter hvor langt fra havet hytta ligger.

Hyttas beliggenhet innenfor soneområdet defineres ikke.

Anbefaler alle å klage på takseringen

NHF anbefaler derfor alle hytteeierne i kommunen å fremme en klage på utskrevet eiendomsskatt for 2022. I den forbindelse har NHF utarbeidet et forslag til klage til Fredrikstad kommune.

Forslaget/malen er sendt samtlige medlemmer i kommunen.