Fra 1. juli endres reglene for dagpenger

Blir du arbeidsledig etter 1. juli må du forholde deg til andre regler enn de som er i dag. Bildet viser arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ ASD

Fra 1. juli endres regelverket på dagpenger, ifølge Nav. Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig.

Fra 1. juli 2019 kan du tidligst få dagpenger fra datoen du har sendt inn søknad om dagpenger, og det blir ikke lenger mulig å få innvilget dagpenger tilbake i tid, skriver Nav på sine nettsider.

Det er derfor viktig at du både registrerer deg som arbeidssøker hos Nav og sender søknad om dagpenger senest første dag du er arbeidsledig, for å ikke tape dager med dagpenger.

Fra samme dato blir dessuten inntekter du har hatt helt frem til den siste måneden før du ble arbeidsledig tatt med i beregningen når Nav skal vurdere om du har rett til dagpenger, hvor lenge og hvor mye du kan få i dagpenger.

Du kan få utbetalt opptil 62,4 prosent av inntektene du hadde siste 12 eller 36 avsluttede kalendermånedene før du søkte dagpenger.

Tidligere har Nav brukt inntektene dine det siste avsluttede året eller de tre siste avsluttede årene før du fikk innvilget dagpenger.

Inntekter du hadde det året du søkte om dagpenger ble da ikke med i beregningen.

Les også: Mange vil få betydelig mindre dagpenger med nye regler

Nav har tilgang til ferskere inntektsopplysninger

Bakgrunnen for denne endringen er at Nav nå har fått tilgang til ferskere inntektsopplysninger elektronisk gjennom A-ordningen.

Det blir derfor enda viktigere at arbeidsgivere rapporterer inntektsopplysninger innen fristen.

Du kan selv kontrollere dine registrerte inntekter i A-ordningen på nettsidene til Skatteetaten.

Annonse:


Mener du at inntektsopplysningene som Nav legger til grunn er feil, må du be arbeidsgiveren din rette disse.

Du må også gi beskjed til Nav om at opplysningene ikke er riktige.

Les også: Advokat mener mange går glipp av overtidsbetaling

Andre endringer i regelverket

Akkurat som i dag får du ikke utbetalt penger for de tre første dagene etter at du har fått innvilget dagpenger. Dette kalles for øvrig «ventetid».

Men fra 1. juli 2019 vil ventetiden tidligst starte fra den dagen du har fått innvilget dagpenger.

Det blir også endringer i beregningen av arbeidstid.

Perioder med pleiepenger, omsorgspenger, opplæringspenger eller svangerskapspenger fra Nav, og perioder med sluttpakke eller lønn uten arbeidsplikt, telles fra 1. juli som arbeid når Nav beregner din vanlige arbeidstid.

De nye reglene er ikke formelt vedtatt av myndighetene, så det tas forbehold om at det kan komme endringer.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Nav utbetalte 1200 millioner hver dag i 2018

Fra neste år får du både skattemeldingen og skatteoppgjøret mye tidligere

Frykter at feilrapportering av lønn kan gi deg lavere pensjon

Pensjonsekspert: – Karrieresteg før 2020 kan gi deg millioner i økt pensjon

Uvanlig situasjon i rentemarkedet kan gi gunstige fastrenter fremover

Du kan spare tusenlapper i gebyrer på å ta med riktig betalingskort til utlandet