Engangsstøtten til nybakte foreldre har økt med 44.300 kroner på fem år

Satsen for engangsstønad har nesten doblet seg i løpet av de siste fem årene. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Nybakte foreldre, som ikke har tjent opp rett til foreldrepenger, vil fra 1. januar få 90.300 skattefrie kroner i engangsstønad. Det er nesten dobbelt så mye som i 2016.

Engangsstønaden ved fødsel eller adopsjon er i år på 84.720 kroner per barn.

Den nye satsen gjeldende fra neste år er på 90.300 kroner, og vil få virkning for fødsler og adopsjoner som skjer 1. januar 2021 eller senere, skriver Nav på sine nettsider.

Sammenlignet med 2020 betyr det 5580 kroner mer å rutte med for foreldre som ikke har tjent opp rett til foreldrepenger.

Det vil si de som ikke har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før fødsel. Studenter er et eksempel på en gruppe som kan falle inn under denne kategorien.

Annonse (artikkel fortsetter under):


I 2016 var engangsstønaden på 46.000 kroner, noe som betyr at den har økt med 44.300 kroner, eller 96 prosent, på fem år.

I løpet av de siste ti årene er har det årlig vært mellom 10.000 og 12.000 mottakere av engangsstønad, og de fleste er i aldersgruppen 25-34 år.

De siste årene har Nav sett en klar nedgang i antall mottakere under 25 år, og en økning i aldersgruppen 35-39 år.

Barnebidragene blir også oppjustert ved nyttår. I og med at rettsgebyret endres fra 1172 kroner til 1199 kroner med virkning fra 1. januar 2021, økes underholdningsbidragene tilsvarende fra samme dato.

NB: Engangsstønaden kan utbetales allerede fra 26. svangerskapsuke. Mellomlegget mellom gammel og ny sats bli etterbetalt til de som har fått støtte i 2020, men hvor barnet først fødes i 2021.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Så mye billigere blir snus, brus, alkohol og godteri med budsjettforliket

14 grep du kan gjøre før nyttår for å redusere skatten din

Ingen økning i antall separasjoner og skilsmisser under koronapandemien

Regjeringen vil ha en omfattende endring av folketrygdens ytelser til etterlatte

Her skal Vinmonopolet åpne nye butikker i 2021