Innvandrere tjener betydelig mindre enn nordmenn

ILLUSTRASJONSFOTO: Pixabay.com

Det er store lønnsforskjeller mellom innvandrere og nordmenn, og lønnsgapet øker jo lenger innvandrere har bodd i Norge. Innvandrere får i mindre grad brukt sin formelle utdanning i arbeidsmarkedet.

I dag utgjør andelen av befolkningen med innvandrerbakgrunn 16 prosent. Antall innvandrere i arbeidsdyktig alder har doblet seg i perioden 2003 til 2013.

En ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) ser på hvordan førstegenerasjons innvandrere i det norske arbeidsmarkedet har påvirket balansen mellom tilbud og etterspørsel, og i hvor stor grad det har foregått en økonomisk integrering.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Tjener betydelig mindre

Rapporten viser blant annet at førstegenerasjons innvandrere fra lavinntektsland i Afrika, Asia og Latin-Amerika samt i Øst- og Sentral-Europa, tjener betydelig mindre enn nordmenn.

Lønnsgapet gjør seg gjeldende mellom arbeidstakere som er like med hensyn til utdanning, kjønn, alder og karriereforløp.

Innen samme bedrift er det imidlertid betydelig mindre lønnsforskjeller mellom sammenlignbare arbeidstakere fra Norge og utlandet. Det tyder på at innvandrerne har en høyere tendens til å jobbe i lavlønnsbedrifter, og at dette «forklarer» en god del av lønnsgapet.

Les også: Dette er de mest attraktive arbeidsgiverne for studenter nå

Større lønnsgap med lengre botid

Undersøkelsen viser at lønnsgapet mellom innfødte og innvandrere fra Afrika, Asia og Latin-Amerika blir større desto lenger innvandreren har bodd i Norge.

De som kommer fra lavinntektslandene får i mindre grad enn nordmenn utnyttet sin formelle utdanning, og denne forskjellen øker også jo lengre tid de har vært her i landet.

Rapporten viser dessuten at økningen i tilgangen på arbeidskraft fra utlandet har gitt en bedre balanse mellom tilbud- og etterspørsel i norske regioner. Det har dermed bidratt til en mer effektiv fordeling av arbeidskraften mellom geografiske arbeidsmarkeder i Norge.

Her kan du laste ned hele rapporten: «Bidrag og belønning – om innvandrere i det norske arbeidsmarkedet»