Regnskap Norge er bekymret: Kraftig økning i antall konkurser

Regnskap Norge Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antallet bedrifter som må stenge dørene øker kraftig. I 3. kvartal er økningen på 26,5 % sammenlignet med samme periode i fjor.– Bedriftenes situasjon er uholdbar. Ekstreme strømpriser, økte skattebyrder og ikke minst rentekostnader til staten i etterkant av Covid-19, har ført mange i knestående, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Antallet konkurser øker måned for måned. Tidligere i høst var serveringsbransjen hardest rammet. SSBs nyeste tall forteller at bygg- og anleggsbransjen lider. Regnskap Norge var tidlig ute med å påpeke at økningen i antallet konkurser ikke alene skyldes strømprisene, men må ses i sammenheng med regjeringens skatteskjerpelser og rentekrav.

Statsbudsjettet for 2023 som det foreligger nå er utfordrende på noen områder. – Å øke arbeidsgiveravgiften med 5 % over 750 000 kroner rett før et årsskifte uten å utrede de administrative konsekvensene, er et eksempel på nye administrative byrder for næringslivet. I tillegg økes skattekostnadene for næringslivet nok en gang gjennom formueskatt- og utbytteskatt. Regnskap Norge frykter at økningen setter små og mellomstore bedrifter i fare for nedleggelser og bortfall av arbeidsplasser, sier Regnskap Norge-direktøren.

– Økte strømkostnader er uten tvil en stor utfordring for mange bedrifter, men de utgjør trolig bare toppen av isfjellet. Flere virksomheter mistet store inntekter under fjorårets nedstengning, og mange måtte be om utsatt betaling av skatt og mva. Dette førte til ekstrakostnader samlet på flere hundre millioner kroner i forsinkelsesrenter som flere selskaper fortsatt sliter med å betale, forteller adm.dir. i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen.

I fjor høst påløp det en halv milliard i rentekostnader. Regnskap Norge anslår at det er påløpt ytterligere et par hundre millioner siden da.

– Forsinkelsesrenten i forbindelse med kompensasjonsordningene under pandemien var og er urimelig. Det er kynisk og brutalt av staten å sparke bedrifter som allerede er i knestående ved å kreve renter som bidrar til å dytte dem over i ruin, sier Regnskap Norge-direktøren: – Flere bedrifter kjemper nå med å komme, og ikke minst holde, seg på beina. Forsinkelsesrentene gjør det imidlertid vanskelig for dem å reise seg. Regnskap Norge krever at forsinkelsesrentene i tilknytning til pandemien ettergis.

Regnskap Norge støtter regjeringens ambisjon om å redusere administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder kroner.

– Mer enn noensinne er det viktig å redusere administrative byrder og ikke påføre næringslivet nye kostbare rapporteringsoppgaver. Den kraftige økningen i konkurser viser hvor viktig det er å legge til rette for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser over hele landet, sier Rune-Aale-Hansen.