Færre arbeidsgivere lyser ut stillinger offentlig

Som jobbsøker bør du være klar over at kun rundt seks av ti stillinger blir lyst ut offentlig. Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Kun 59 prosent av virksomhetene benyttet seg av offentlige rekrutteringskanaler ved forrige rekruttering, viser Navs bedriftsundersøkelse fra 2021. Dette er en nedgang fra 62 prosent i 2019.

– Resultatene sier noe om hvor transparent det norske arbeidsmarkedet er og hvor viktig det er å ha et godt nettverk for å komme i arbeid, sier Audun Gjerde, rådgiver i kunnskapsavdelingen i Arbeid- og velferdsdirektoratet, til egne nettsider.

– Selv om andelen stillinger som lyses ut offentlig har gått noe ned de siste årene, har andelen vært ganske stabil det siste tiåret, legger han til.

Ifølge undersøkelsen er det en klar sammenheng mellom størrelsen på virksomhetene og om de velger å lyse ut stillinger offentlig.

Saken fortsetter under annonsen:


Mens 88 prosent av virksomhetene med 50 eller flere ansatte brukte en offentlig rekrutteringskanal ved forrige rekruttering, gjorde bare 38 prosent av virksomhetene med færre enn ti ansatte det samme.

Som jobbsøker er dette viktig å vite. I tillegg til å lese stillingsannonser, bør du også ta direkte med arbeidsgivere du ønsker å jobbe for.

I Navs undersøkelse oppgir én av ti bedrifter at siste rekruttering skjedde ved at personen selv tok kontakt, uten at stillingen ble gjort kjent gjennom andre rekrutteringskanaler

Les også: Her er seks grunner til at du ikke bør nedbetale studielånet raskere enn du må

Store forskjeller mellom næringer

Hele 93 prosent av virksomhetene innen offentlig forvaltning lyste ut stillingen offentlig ved forrige rekruttering. Deretter følger virksomheter innen helse- og sosialtjeneste og undervisning.

På den andre siden benytter virksomhetene innen bygge- og anleggsvirksomhet og jordbruk, skogbruk og fiske i størst grad uformelle kanaler.

– Offentlige virksomheter er i de fleste tilfeller lovpålagt å lyse ut stillingene offentlig, så det er ikke overraskende at de skiller seg ut. Samtidig ser vi at virksomhetene innen bygge- og anleggsvirksomhet og jordbruk, skogbruk og fiske i hovedsak benytter seg av sitt eget nettverk når de skal rekruttere, sier Gjerde.

Virksomhetens egen hjemmeside (33 prosent), eget nettverk (30 prosent), stillingsdatabaser på internett (29 prosent) og sosiale medier (26 prosent) er de hyppigst brukte rekrutteringskanalene. Til sammen benytter om lag 7 av 10 av virksomheter én eller flere av disse kanalene.

Andelen virksomheter som benytter trykte medier som aviser og tidsskrifter har falt betydelig de siste årene, fra rundt 20 prosent i 2019 til 14 prosent i år.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

Årslønn på 600.000 kroner? Så stor andel av boligene har du råd til nå

Skattebetalerforeningen: Dette blir skatteendringene med den nye regjeringen

Fra i år får du med deg pensjonsopptjening uansett lengden på arbeidsforholdet

Ny svindelmetode rammer jobbsøkere

Slik forhandler du om lønn i ny jobb