Norge har nå over én million pensjonister

Alderspensjonister utgjør en stadig større andel av den norske befolkningen. Illustrasjonsfoto: Pixabay

I november er det for første gang én million som mottar alderspensjon fra Nav, noe som er nesten 300.000 flere enn for ti år siden, og antallet vil trolig fortsette å øke kraftig de neste 20 årene.

Per i dag er Norges befolkning på drøye 5,4 millioner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nå viser tall fra Nav at en stadig større andel av oss mottar alderspensjon fra Folketrygden.

For i løpet av de siste ti årene har antall nordmenn økt med knappe ti prosent, mens antall alderspensjonister har økt med drøye 40 prosent, til én million. 

  • De store fødselskullene fra etterkrigsårene har passert pensjonsalderen, og et stort flertall har nå også tatt ut alderspensjon.
  • Det ble innført fleksibelt uttak av alderspensjon med pensjonsreformen i 2011. De fleste fikk da mulighet til å ta ut pensjonen fra 62 år.

Les også: Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

Saken fortsetter under annonsen:


Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Slik forhandler du om lønn i ny jobb

Færre arbeidsgivere lyser ut stillinger offentlig

Jobbanalytiker: – Ser ut til å gå mot et rekordår i stillingsmarkedet

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Kommunen kan stikke av med din IPS dersom du blir syk

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

discoverUrl targetUrl trackingUrl
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.nav.no%2Fno%2Fnav-og-samfunn%2Fstatistikk%2Fpensjon-statistikk%2Fnyheter%2Fna-har-norge-en-million-pensjonister https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/pensjon-statistikk/nyheter/na-har-norge-en-million-pensjonister
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpengenytt%2F https://www.facebook.com/pengenytt/
discoverUrltargetUrltrackingUrl
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.nav.no%2Fno%2Fnav-og-samfunn%2Fstatistikk%2Fpensjon-statistikk%2Fnyheter%2Fna-har-norge-en-million-pensjonisterhttps://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/pensjon-statistikk/nyheter/na-har-norge-en-million-pensjonister
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpengenytt%2Fhttps://www.facebook.com/pengenytt/
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fonline.adservicemedia.dk%2Fcgi-bin%2Fclick.pl%3Fbid%3D1682171%26%23038%3Bmedia_id%3D58186rel%3Dnofollowhttps://online.adservicemedia.dk/cgi-bin/click.pl?bid=1682171&media_id=58186rel=nofollow
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=%23#
https://aslinkhub.com/?bid=2312553&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312553%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312554&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312554%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312548&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312548%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312551&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312551%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312557&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312557%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fnestebank.no%2Flane%2Fhttps://nestebank.no/lane/
https://aslinkhub.com/?bid=2312556&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312556%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fonline.adservicemedia.dk%2Fcgi-bin%2Fclick.pl%3Fbid%3D41418%26%23038%3Bmedia_id%3D97785%26%23038%3Brel%3Dnofollowhttps://online.adservicemedia.dk/cgi-bin/click.pl?bid=41418&media_id=97785&rel=nofollow
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fonline.adservicemedia.dk%2Fcgi-bin%2Fclick.pl%3Fbid%3D1336849%26%23038%3Bmedia_id%3D58186https://online.adservicemedia.dk/cgi-bin/click.pl?bid=1336849&media_id=58186
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=http%3A%2F%2Fpresse.no%2Fpfu%2Fetiske-regler%2Fvaer-varsom-plakaten%2Fhttp://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fwedigitize.dk%2Fhttps://wedigitize.dk/