Ferske tall viser at over en tredjedel av oss sparer i aksjefond

Det er stadig flere som sparer i aksjefond, men fortsatt er det mye å gå på, ifølge VFF. Foto: Stein Henningsen

Ikke siden 2011 har andelen nordmenn som sparer i fond vært høyere, ifølge tall fra Verdipapirfondenes forening. Individuell pensjonssparing (IPS) og aksjesparekonto (ASK) kan ha bidratt til veksten.

Annonse:


Rundt 1,5 millioner nordmenn, noe som tilsvarer 36 prosent av landets voksne befolkning, har nå penger plassert i aksjefond.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Opinion for Verdipapirfondenes forening (VFF).

– Stadig flere innser at de trenger å spare til alderdommen på egen hånd, i tillegg til det de får i pensjon gjennom arbeidsgiver og folketrygden. Med innføringen av individuell pensjonssparing (IPS) og aksjesparekonto (ASK) har terskelen for å starte slik sparing blitt lavere, mener Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

Blant dem som sparer jevnlig er dessuten beløpene som settes inn høyere enn før.

De fleste (31 prosent) sparer mellom 1000 og 2000 kroner i måneden og mellom 2000 og 5000 kroner (26 prosent), men andelen som sparer over 5000 kroner per måned har økt med fem prosentpoeng siden 2017 (fra seks til elleve prosent).

Les også: Historisk svak krone kan få store konsekvenser for fondssparere

Menn er i klart flertall

Fortsatt er den mannlige delen av befolkningen i flertall når det kommer til fondssparing.

Mens 41 prosent av menn oppgir at de sparer i aksjefond, er det bare 31 prosent av kvinnene som svarer det samme.

– Det er gledelig at flere ser fordelene ved å spare jevnlig i fond, men det er en kjensgjerning at nordmenn generelt har for lite spredning på sparepengene sine. De aller fleste har mesteparten av formuen sin plassert i bolig. Resten står på konto i banken. Ved å ha sparepengene stående på bankkonto mister du kjøpekraft over tid, sier Zakariassen i en kommentar.

Undersøkelsen fra Verdipapirfondenes forening viser at det er risiko nordmenn er mest opptatt av når det kommer til fondssparing.

På spørsmål om hva som betyr mest ved valg av aksjefond, svarer flertallet fondets risiko, etterfulgt av fondets kostnader og historiske avkastning.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Tjente millioner av kroner på bitcoin, men hadde null formue og knapt noen inntekt på ligningen

Ikke alle IPS-leverandørene lar deg spare i aksjemarkedet etter fylte 67 år

Kraftig verdiøkning på ferieboliger i Tyrkia smuldrer nå bort for flere tusen nordmenn

Storebrand-sjefen: – Mange nordmenn vil få pensjonssjokk

Stor oversikt: Dette er de billigste indeksfondene