Mens 33 prosent av svenskene har valgt aksjefond på grunn av dets bærekraftprofil, er andelen kun 15 prosent blant nordmenn

Stadig flere investerer pengene sine bærekraftig, men vi henger langt bak svenskene. Foto: Pixabay/ Nils S. Aasheim/ Norges Bank

15 prosent av alle nordmenn som sparer i aksjefond har valgt fondet hovedsakelig på grunn av fondets bærekraftprofil, viser ny undersøkelse fra VFF. Interessen er størst blant kvinner.

Verdipapirfondenes forening (VFF) har gjennomført en undersøkelse om hvor viktig bærekraft er for nordmenn som sparer i fond.

Der svarer 15 prosent at de har valgt et aksjefond fordi fondet har en tydelig bærekraftprofil.

Det store flertallet oppgir likevel at faktorer som risiko, kostnader og historisk avkastning teller mest ved valg av fond.

Annonse:


Videre viser undersøkelsen at interessen for bærekraftige fond er langt høyere blant kvinner enn hos menn.

For mens 19 prosent av kvinnene svarer ja på spørsmålet om de har valgt et fond på grunn av dets bærekraftprofil, er det kun 12 prosent av mennene som svarer det samme.

Andelen som har valgt et bærekraftig fond, er størst i aldersgruppen 40-49 år, med 20 prosent.

På spørsmål om hva som er den viktigste årsaken til valg av bærekraftige fond, svarer fondssparerne følgende:

Kilde: VFF

Den samme undersøkelsen er også gjennomført i Sverige, og der oppgir hele 33 prosent at de har valgt et fond på grunn av dets bærekraftprofil.

Også i Sverige er interessen for bærekraftige fond størst blant kvinnene, med en andel på 42 prosent mot 25 prosent hos menn.


Ansvarlige og bærekraftige investeringer:

  • Fond som investerer ansvarlig tar hensyn til en rekke faktorer innen miljø, sosiale aspekter og eierstyring av de ulike selskapene i sitt investeringsunivers. Et internasjonalt samlebegrep for dette er ESG som står for «environmental, social and governance».
  • Det finnes i dag en rekke fond som retter seg mot ulike aspekter ved ESG. Det kan for eksempel være fond med lavt karbonavtrykk, fond som ikke investerer i våpen, alkohol eller spillselskaper, fond som skal fremme likestilling, eller fond som hovedsaklig fokuserer på fornybar energi.

Kilde: VFF


Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Olav Thon, God morgen Norge og undertegnede journalist misbrukt i nettsvindel

DNB anker dom i gruppesøksmål til Høyesterett

Stor oversikt: Dette er de billigste indeksfondene

Historisk svak krone kan få store konsekvenser for fondssparere

Aksjefondsforvalter: – Aktiv forvaltning er i gjennomsnitt et tapsprosjekt