Nav vant digitaliseringspris

Nav ble kåret årets digitale suksesshistorie. Her fra Nav-kontoret på Tøyensenteret. Foto: Wikimedia Commons

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) deler hvert år ut en pris for årets digitale suksesshistorie. I år vant Nav prisen.

Det ligger en klar forventning fra regjeringen om at offentlig forvaltning skal utnytte mulighetene som digitalisering gir for å lage gode tjenester for brukerne og samtidig effektivisere forvaltningen, ifølge Difi.

På Digitaliseringskonferansen får de som har lyktes med å møte disse forventningene heder og ære for sitt arbeid.

Totalt 17 virksomheter var nominert til årets pris, hvor en jury valgte ut følgende tre finalekandidater som ble presentert på konferansen:

  • Nav – digital sykefraværsoppfølgning
  • Bergen kommune, Digifrid – den digitale medarbeider
  • CERES – Vitnemålsportalen

Deltakerne på Digitaliseringskonferansen stemte frem Navs nye løsninger for digital sykefraværsoppfølgning som årets digitale suksesshistorie.

Les også: Digitaliseringen i bankene: – Vi kan ikke løpe fra kundene

Annonse:


Derfor vant Nav

Kriteriene som ble lagt til grunn av juryen var hvordan tjenesten/løsningen har bidratt til bedre samordning, hvordan brukerperspektivet er ivaretatt og hvilke gevinster tjenesten/løsningen har bidratt til.

– Årets vinner er et godt eksempel på hvordan man kan gjøre ting på nye måter og levere tjenester som både effektiviserer forvaltningen og gjør hverdagen enklere for brukeren. Både regjeringen og Difi har store forventninger til digitaliseringen av offentlig sektor, sier direktør Steffen Sutorius i Difi til egne nettsider.

Følgende beskriver noe av viktigheten av Navs nye løsning:

«Med 3,8 millioner sykmeldinger i året fordelt på 830.000 personer er det behov for å forenkle kommunikasjonen mellom alle som er involvert i et sykefravær: den sykmeldte, arbeidsgiveren, legen og Nav.»

«Digitaliseringen skal frigjøre tid og ressurser fra det som i dag går til manuelle rutiner som innebærer papir og post og telefon. Tiden skal i stedet brukes på å øke kvaliteten i oppfølgingsarbeidet slik at den sykmeldte skal kunne komme raskere tilbake i arbeid».

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

20.000 pensjonister og uføretrygdede vil se «slippen» sin

Nye tall fra Nav: Nesten én av ti mellom 18 og 67 år er uføre

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

Stadig flere klager på kontakten med NAV

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook