20.000 pensjonister og uføretrygdede vil se «slippen» sin

Leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, har fått mange tilbakemeldinger fra pensjonister og uføretrygdede som vil få «slippen» tilbake. Foto: Johnny Syversen

Pensjonistforbundet melder at de har fått inn 20.000 signaturer på oppropet om å få utbetalingsmeldingen fra NAV på papir igjen. Forbundet varsler samtidig at de vil fortsette aksjonen til kravet blir innfridd.

– Vi krever at de pensjonister og uføretrygdede som trenger det skal få utbetalingsmeldingen på papir. Mange av dem som har signert oppropet sier at de gjør det på vegne av foreldre eller venner som ikke kan bruke data. Pensjonistforbundet er ikke imot framskritt, men vi vil ha et samfunn som ivaretar alle, sier forbundsleder Jan Davidsen i en melding.

Forbundets krav på vegne av sine medlemmer er som følger: Det skal være valgfritt å få utbetalingsmeldingen på papir eller på nett. Hovedregelen kan gjerne være at det skal skje digitalt, men at de som ønsker meldingen på papir skal kunne få det hver måned.

– Statssekretær Christl Kvams uttalelser til Dagsrevyen om at eldre skal måtte be om hjelp fra familie eller naboer for å få oversikt over egen økonomi er nedverdigende, sier Davidsen.

Les også: Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Annonse:


Har møtt liten forståelse fra arbeids- og sosialministeren

I begynnelsen av mars skrev Pengenytt at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ikke ville gi etter for kravene til Pensjonistforbundet.

Departementet viste da til svarene hennes på spørsmål fra tre Stortingsrepresentanter, hvor det blant annet sto at digital kommunikasjon skal være hovedregelen for meldinger fra Nav.

I svarene presiserte hun likevel at Nav kan gjøre unntak:

«Alle brukere, også pensjonister og uføretrygdede, kan få tilgang til utbetalingsinformasjonen hver måned ved å gå inn på Nav.no. For de som ikke er digitale brukere, er det sendt ut informasjon om at man kan få opplest utbetalingsinformasjonen ved å ringe Nav Kontaktsenter på oppgitte telefonnumre. Dersom man i særskilte tilfeller har et nødvendig behov for å få tilsendt denne informasjonen skriftlig, vil Arbeids- og velferdsetaten på forespørsel kunne sende opplysningene i posten.»

Forsker Petter Bae Brandtzæg ved Sintef anslår at 400.000 personer i Norge ikke har nettilgang og at 820.000 nordmenn er hjelpeløse på nett.

Les også: Nå skal også Danske Bank ha gebyr for kontantuttak

Les også: Dette er Regjeringens tiltak mot den kraftige veksten i forbruksgjeld

Les også: Levere skattemelding på vegne av avdød? Dette bør du vite