18.469 har fått gravferdsstøtte fra Nav de siste fem årene

Bildet viser Dypvåg kirke i Tvedestrand. Foto: Jarle Vines/ Wikimedia commons

Nav har brukt 339 millioner kroner på gravferdene til nesten 18.500 menn og kvinner de siste fem årene. I enkelte familier hender det også at ingen vil ta ansvar for gravferden til avdøde.

«Gravferdsstøtten blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 22.723 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden», står det på nettsidene til Nav.

Vårt Land har hentet ut tall fra Nav som forteller noe om omfanget til støtten de siste fem åra:

  • 26.700 har søkt behovsprøvd støtte i perioden 2012-2016
  • 18.469 fikk innvilget gravferdsstøtte
  • Totalt har Nav utbetalt 339 millioner kroner i gravferdsstøtte de siste fem årene

I følge Statistisk sentralbyrå har det grovt sett dødd 40.000 personer hvert år de seneste årene, så andelen som har fått støtte ligger derfor på 9-10 prosent.

Uavhengig av gravferdsstøtte kan det innvilges støtte til båretransport utover en egenandel på 2272 kroner.

Les også: Levere skattemelding på vegne av avdød? Dette bør du vite

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Annonse:


Koster ofte flere titusener å dø

– Mange er svært takknemlige for at vi hjelper dem med å søke gravferdsstøtte. 22.723 kroner fra Nav er kjærkomne kroner, forteller Tom Budalen i begravelsesbyrået M. Jacobsen i Oslo til avisen.

På spørsmål om beløpet er nok til å dekke en gravferd, svarer Budalen bekreftende «ja». Han anslår at en gjennomsnittlig gravferd koster rundt 40.000 kroner hos dem.

– Vi hjelper mange sosialklienter, vi holder jo til i Oslo øst. Men vi snakker også om vanlige lønnsmottakere, som har null i formue, svarer Budalen på spørsmål om hvem som søker slik støtte.

Fram til 2003 fikk alle 4000 kroner fra staten for å dekke utgifter til gravferd. Ordningen med behovsprøving ble innført av Bondevik II-regjeringen for å spare penger.

Les også: 20.000 pensjonister og uføretrygdede vil se «slippen» sin

Noen ganger vil ingen i familien ta ansvaret for gravferden

Hvert år må Gravferdsetaten i Oslo kommune administrere såkalt kommunale gravferder, og i løpet av de siste fem årene har det vært totalt 445 av dem.

Dette er gravferder der avdøde ikke har pårørende som kan ta ansvar for å få gravlagt den døde. Da går etaten inn og får den døde i vigsla jord.

– Men alle disse handler ikke om mangel på pårørende, forteller etatsdirektør Stein Olav Hohle.

– Vi har tilfeller der avdøde har penger på bok, ja, opptil millioner, men der absolutt ingen i familien vil ta ansvaret for gravferden. Da blir det kommunal gravferd, seier Hohle.

Les også: Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

Les også: Dette svarer Skatteetaten på våre vanligste spørsmål om skattemeldingen

Les også: Pensjonist trakk fra eiendomsskatten på selvangivelsen