Regjeringen vil forlenge maksperioden på dagpenger

Arbeids- og sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen, vil forlenge maksperioden for dagpenger. Foto: Ingrid Asp / ASD

Regjeringen foreslår nå å la ledige som nylig har brukt opp retten til dagpenger, eller er i ferd med å bruke opp retten, fortsette på ytelsen frem til 1. juli.

Den midlertidige utvidelsen av maksperioden på dagpenger ble avsluttet 1. november i fjor. Da var det utsikter til vesentlig bedring i smittesituasjonen og bedre jobbmuligheter.

Situasjonen har nå endret seg igjen, noe som tilsier at de som nylig har brukt opp dagpengeperioden eller nærmer seg slutten på dagpengeperioden, bør kunne motta dagpenger i noe tid fremover, mener regjeringen.

– De som går ut dagpengeperioden i løpet av vinteren og våren vil fortsatt kunne ha store utfordringer med å finne arbeid. Å forlenge perioden med dagpenger fram til 1. juli vil gi bedre økonomisk sikkerhet for dem som fortsatt er arbeidsledige, gjennom det som er svært krevende tider i arbeidsmarkedet, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Forslaget gjelder for personer som har brukt opp retten til dagpenger etter 31. oktober 2020, og som er ledige eller permitterte når forslaget iverksettes.

Det vil også gjelde for permitterte og ledige personer som bruker opp retten til dagpenger før 1. juli 2021.

Les også: Politiet advarer mot svindlere som stjeler ansattes lønnsutbetalinger

Annonse (saken fortsetter under):


Vil bli mulig å søke på nytt, men ikke ennå

Når det gjelder de dagpengemottakerne som har brukt opp dagpengeretten etter 31. oktober 2020, foreslår regjeringen at de skal få mulighet til å søke om dagpenger på nytt.

Det er viktig å presisere at det vil ikke være mulig å søke på nytt før Stortinget har behandlet forslaget og forskriften kan fastsettes.

Nav vil da tydelig informere om at det blir mulig å søke på nytt for dem som nylig har brukt opp dagpengeretten sin, hvordan man skal søke og fra hvilken startdato man kan søke for.

Dagpengeperioden er i utgangspunktet 104 uker for de som tidligere har hatt arbeidsinntekt på minst to ganger grunnbeløpet (G) siste 12 måneder, og 52 uker dersom inntekten har vært lavere.

Personer som har avtjent minst tre måneders militærtjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste kan motta dagpenger i 26 uker etter særlige regler i folketrygdloven § 4-19.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Nav mottok 664.000 søknader om dagpenger i fjor

Advarer mot svindelforsøk rundt koronavaksinen

Vilkårene for å motta ytelser fra Nav ble endret ved nyttår

Mange vil få betydelig mindre dagpenger med nye regler

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav