Flypassasjer vant frem i Høyesterett om klagefrist

En flypassasjer fremmet krav om standardkompensasjon på 600 euro for forsinket fly drøye 13 uker etter hjemkomst. Flyselskapet mente klagefristen da hadde gått ut. Nå har Høyesterett konkludert i saken. Foto: Pixabay

Et Finnair-fly fra Bangkok til Oslo landet over tre timer forsinket i august 2016. Drøye 13 uker senere krevde en norsk passasjer sin rettmessige kompensasjon, men flyselskapet mente klagefristen hadde utløpt.

Den 8. august 2016 reiste en nordmann fra Bangkok via Helsinki til Oslo med det finske flyselskapet Finnair.

Ruteflyet ble forsinket og landet noe over tre timer etter opprinnelig ankomsttidspunkt.

Drøye tre måneder senere, nærmere bestemt den 12. november samme år, sendte en norsk passasjer inn et krav om erstatning til flyselskapet.

Du har nemlig rett til en økonomisk kompensasjon etter standardiserte satser når flyet blir innstilt, vesentlig forsinket eller du blir nektet ombordstigning. Det følger av forskrift om flypassasjerrettigheter.

Med vesentlig forsinket menes tre timer eller mer, og for flyreiser over 3500 km er standardkompensasjonen på 600 euro.

Høsten 2016 utgjorde det rundt 5500 kroner.

Les også: Få vet at de har fem års reklamasjonsfrist på mobilen

Finnair mente klagen kom for sent

Finnair avslo kravet under henvisning til at kravet måtte fremsettes innen rimelig tid, hvilket flyselskapet anså å være senest to måneder etter flyvningen.

Mannen tok da ut forliksklage mot Finnair, og i juni 2017 ble selskapet dømt av Forliksrådet til å betale mannen 600 euro i erstatning med tillegg av renter og sakskostnader.

Annonse (saken fortsetter under):


Finnair brakte så saken inn for tingretten, som kom til samme konklusjon i desember 2017.

Det finske flyselskapet ga seg imidlertid ikke med det, og anket saken videre til lagmannsretten. Der fikk Finnair medhold i en dom avsagt i november 2019.

Lagmannsretten la til grunn at reklamasjonsfristen begynte å løpe ved reisens avslutning, og at det ikke var grunnlag for å sette en kortere reklamasjonstid enn forbrukerkjøpslovens frist på to måneder, samtidig som en frist på to måneder i de aller fleste tilfeller ville være tilstrekkelig.

Lagmannsretten fant ikke grunnlag for en lengre frist enn to måneder for den norske flypassasjerens vedkommende.

Les også: Advarer mot svindelforsøk rundt koronavaksinen

Anket til Høyesterett

Nordmannen anket da lagmannsrettens kjennelse til Høyesterett, hvor han fikk partshjelp fra Forbrukerrådet. Samtidig erklærte NHO Luftfart seg som partshjelp til støtte for Finnair.

I Høyesterettsdommen fra 14. desember 2020 går det frem at det EU-rettslige regelverket om klagefrist i slike tilfeller er noe uklart.

Mens busspassasjerer har en klagefrist på tre måneder, er klagefristen to måneder for båtpassasjerer. I forordningene for jernbanepassasjerer og flypassasjerer er det derimot ikke noen klagefrister eller reklamasjonsregler.

Retten mente imidlertid at mange flyselskaper i dag begrenser seg til et minimum av informasjon om reklamasjonsplikten.

Dette reduserer omfanget av krav som blir fremsatt, og er dermed til fordel for flyselskapene.

Høyesterett anser det derfor som sannsynlig at det høye antall sent fremsatte krav langt på vei skyldes at ordningen med standarderstatning er lite kjent, og at det derfor ikke er urimelig at flyselskapene også må leve med de ulemper det medfører for dem at krav blir fremsatt sent.

Les også: Kärcher har ført kundene bak lyset med sin produktgaranti

Flypassasjeren fikk medhold, og avgjørelsen skaper presedens

Konklusjonen til Høyesterett er at det ikke gjelder noen særskilt frist for å varsle eller fremsette krav i tilknytning til standarderstatning etter flypassasjerforordningen, og at den alminnelige foreldelsesfristen på tre år, jf. foreldelsesloven § 2, ble avbrutt i tide.

Dermed fikk flypassasjeren medhold i sitt krav om standarderstatning på 600 euro, pluss renter.

Finnair og NHO ble i tillegg pålagt å betale passasjerens og Forbrukerrådets totale sakskostnader på 956.263 kroner.

Dommen vil legge sterke føringer for fremtidige tvister om klagefrist for standarderstatning.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Fra nyttår må alle beboere i borettslag og sameier være med å betale for elbilladere

Slik oppretter du en gyldig og dekkende fremtidsfullmakt

Dette var de 10 mest leste sakene på Pengenytt i 2020

Skattekalender for 2021: Her er de viktigste datoene

Dette skjer om du overfører penger til feil konto