Nye tall fra Nav: Nesten én av ti mellom 18 og 67 år er uføre

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, kan konstatere at gjennomsnittsalderen blant de uføre har gått ned de siste årene. Her avbildet i 2015. Foto: Øyvinn Myge/ ASD

Ved utgangen av første kvartal 2017 var det totalt 321.300 mottakere av uføretrygd. Dette er en økning på 4.200 uføre sammenlignet med for ett år siden.

Selv om det har blitt noen flere uføre det siste året, holder andelen uføre seg stabil på 9,5 prosent av befolkningen i alderen 18 til 67 år, skriver Nav på sine nettsider.

Til tross for at utviklingen totalt sett er stabil, viser den langsiktige trenden at færre eldre blir uføre. Andelen uføre over 55 år startet å gå ned på begynnelsen av 2000-tallet.

– De siste årene har gjennomsnittsalderen blant de uføre gått ned. Utviklingen skyldes blant annet at de eldre blir stadig friskere, har høyere utdanning og at pensjonsreformen har gjort det mulig å ta ut pensjon tidligere enn før, uttaler arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Les også: Stadig flere klager på kontakten med NAV

Annonse:


Stadig flere unge uføre

Det blir derimot stadig flere unge uføre. Andelen unge uføre mellom 18 til 29 år har hatt en langsom vekst i mange år.

Noe av denne veksten skyldes endringer i trygdeordningene.

En NAV-analyse fra 2015 viser også at noe av veksten kommer av at flere med alvorlige sykdommer overlever lenger som følge av bedre medisinsk behandling.

Les også: Færre fikk dagpenger i fjor, men utbetalingene steg kraftig

Flere uføre jobber

Andelen uføre registrert med et arbeidsforhold var på 18,2 prosent i desember 2016. Dette er en økning på 1,1 prosentpoeng i forhold til samme tidspunkt i 2015.

– Det nye regelverket fra 1. januar 2015 har gjort det mer fleksibelt å kombinere arbeid og trygd, og det er svært positivt at en del personer kan jobbe litt ved siden av uføretrygden, sier Vågeng.

Statistikken fra Nav viser at andelen uføre er høyest i Østfold (13,8 prosent) og lavest i Oslo (5,2 prosent).

Les også: Husbanken: Bostøtten skal nå bli mer treffsikker

Les også: Nå mister du bompengerabatten ved forskuddsbetaling

Les også: Her er tipsene dersom du frykter at arveavgiften blir gjeninnført