Færre og kortere strømavbrudd i 2016

Illustrasjonsbilde: Pixabay

I snitt opplevde hver strømkunde 1,9 strømbrudd over tre minutter i fjor. Totalt var en gjennomsnittlig strømkunde uten strøm i 2 timer og 9 minutter.

Sammenlignet med 2013, 2014 og 2015 var avbruddene både færre og kortere i 2016, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Elektrifisering av bilparken, utfasing av oljefyr og nye boliger uten alternativ oppvarming gjør oss stadig mer avhengige av strøm, og gjør at vi må stille strenge krav til forsyningssikkerheten. Avbruddsstatistikken for 2016 viser at vi har et robust kraftsystem, og at nettselskapene gjør en stor jobb for å sikre alle strøm i stikkontakten, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i en pressemelding.

Annonse:


NVEs avbruddsstatistikk for 2016 viser at faren for uvær utgjør en konstant trussel for det norske kraftsystemet.

I 2016 var det to store stormer, Tor i januar og Urd i desember. Gunstige vindretninger, mens det blåste som verst, ga færre avbrudd enn lignende stormer tidligere.

Les også: Regjeringen med ny skattepakke til pensjonistene

Diagrammet viser gjennomsnittlig antall strømbrudd per kunde. Kilde: NVE

Rask feilretting førte også til kortere avbrudd

– Forbruket av strøm øker mer enn vi trodde bare for kort tid siden. Vi forventer nå at vi vil bruke ti TWh mer strøm i 2020 enn vi gjorde i 2015. Økt kraftproduksjon og økte nettinvesteringer gjør oss godt rustet til å oppnå høy leveringspålitelighet også i årene som kommer, understreker Sanderud.

Kraftig snøfall på Sørlandet i november ga stor snø- og islast på trær og kraftledninger. Verst gikk det ut over innbyggerne i Aust-Agder.

Der ble en stor andel av nettet berørt samtidig, og feilretting tok lang tid.

Totalt opplevde hver kunde i Aust-Agder i gjennomsnitt 3,9 avbrudd og var strømløse i til sammen 6 timer og 47 minutter, over tre ganger så lenge som landsgjennomsnittet.

Til info: Gjennomsnittlig antall strømbrudd og gjennomsnittlig antall minutter uten strøm per år siden 2007 er hhv 2,1 og 152 minutter.

Les også: Skattekalender for 2017: Her er alle de viktigste datoene

Diagrammet viser gjennomsnittlig antall minutter kundene var uten strøm per år. Kilde: NVE