I år får én million norske strømkunder installert smarte strømmålere

Bildet viser hvilke muligheter British Gas ser for seg for smarte strømmålere i fremtiden. Foto: Mark Barrs/ Vimeo.com

Alle strømkunder i Norge skal få montert smarte strømmålere i løpet av de neste drøye 23 månedene. Den nye måleren vil blant annet vise strømforbruket fortløpende og sende denne informasjon til nettleverandøren automatisk.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har besluttet at alle strømkunder i Norge skal få montert automatiske strømmålere, eller såkalte smarte målere, innen 1. januar 2019.

Mens noen allerede har fått den installert, venter det store flertallet av oss ennå på beskjed fra nettleverandøren om når det skal skje.

Ifølge Energi Norge, og deres nettsted Nymaler.no, er det totalt snakk om 2,5 millioner strømmålere som skal monteres, og 1,9 millioner er ennå ikke på plass.

Rundt én million strømkunder forventes å få ny måler i år, og resten til neste år.

Les også: Denne strømfellen koster mange dyrt

Gjør det enklere å redusere strømregningen

De nye målerne har toveis kommunikasjon mellom måler og nettselskap. Det vil si at du vil få løpende informasjon om eget forbruk og se øyeblikksprisene for kraft og nettleie.

– Slik informasjon vil for eksempel kunne tilbys via mobiltelefon eller display ute hos kundene. Dette gjør at kundene kan effektivisere og redusere strømforbruket sitt, skriver NVE på sine nettsider.

Målsetningen med dette tiltaket er at du skal få en økonomisk grunn til å flytte noe av forbruket ditt til den tiden på døgnet hvor strømmen er billigst, og dermed redusere belastningen på nettet i pressperiodene.

En av flere fordeler med de nye strømmålerne er at strømkunder som selv produserer strøm, for eksempel gjennom solcellepaneler på taket, kan selge kraftoverskuddet sitt tilbake til nettet. Foto: Pixabay

På den måten blir det mindre risiko for lokale prissjokk og strømrasjoneringer, samt at det vil dempe behovet for øvrige investeringer i strømnettet.

Du får ingen faktura fra nettleverandøren når den nye automatiske strømmåleren blir installert.

Denne oppgraderingen er en del av det du betaler for gjennom nettleien, på samme måte som annen utbygging og vedlikehold av strømnettet. 

Det gjenstår imidlertid å se om nettselskapene har satt av penger til denne investeringen, eller om de må justere opp prisen på nettleien.

Les også: Det er nesten umulig å finne frem til den billigste strømavtalen

Dette er fordelene med smarte strømmålere

Under følger en oppsummering av fordelene som NVE, Energi Norge og nettleverandørene ser for seg at de nye strømmålerne kan gi deg som strømkunde:

  • Registrerer strømforbruket på timebasis. Du får en mer nøyaktig avlesing av forbruket time for time, og ikke bare én gang i måneden som mange har i dag. Det betyr at du vil kunne få en mer presis strømregning, basert på hva strømmen faktisk koster når du bruker den.
  • Sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Du slipper å lese av strømmåleren selv, samtidig som du får bedre oversikt over forbruket.
  • Strømbrudd varsles automatisk til nettselskapet og kan dermed rettes raskere. Smartere strømbruk vil øke sikkerheten for den enkelte strømkunden, fordi jevnere belastning i nettet reduserer faren for overbelastning og strømbrudd. Skulle uhellet likevel være ute og strømmen forsvinne fra boligen din, vil de nye målerne varsle nettselskapet automatisk. Dermed kan feilen rettes raskere slik at du slipper frostskader eller ødelagt frysemat når du er på ferie.
  • Lettere å selge egenprodusert strøm. De nye strømmålerne vil også bidra til at såkalte plusskunder som selv produserer strøm, for eksempel gjennom solcellepaneler på taket, kan selge kraftoverskuddet sitt tilbake til nettet. Slik kan overskuddsstrøm omsettes og brukes av andre. Måleren følger med på hvor mye strøm som passerer både inn og ut av boligen.
  • Åpner for tilleggstjenester. Utover de grunnleggende krav som myndighetene setter til funksjonalitet av strømmålerne, kan nettselskapene og andre leverandører tilby tjenester som kan være nyttige for forbrukere. Dette kan for eksempel være styring av strømforbruket, det vil si at du utsetter lading av elbilen eller skrur av varmekablene på badet i noen timer dersom strømprisen går over et visst nivå.
  • Bra for klimaet vårt. Automatiske strømmålere er et viktig ledd i utviklingen av et smartere og mer effektivt strømnett. På sikt kan samfunnsgevinstene bli betydelige, ikke minst gjennom sparte investeringer i kraftnettet, noe du som strømkunde ellers ville måtte betale for. I et større perspektiv betyr det også at mer fornybar energi kan frigjøres til å erstatte fossil energibruk på ulike områder i samfunnet. Det vil være bra for klimaet.

Les også: Jan Helge gikk for varmepumpe, fikk 39.000 kroner i støtte og reduserte energiforbruket med 45 prosent


Slik foregår målerbyttet:

Først får du brev og/eller epost i god tid før nettselskapene starter målerbyttene i ditt område. Dette blir fulgt opp med et brev fra det firmaet som skal montere måleren, med forslag til tidspunkt.

Dagen før avtalt tidspunkt vil du av noen nettselskaper få du en påminnelse på SMS. Det er derfor viktig at du har lagt inn korrekt kontaktinformasjon hos din nettleverandør.

Husk å be montøren om å vise frem sitt ID-kort før du slipper vedkommende inn. 

Selve målerbyttet tar omtrent 20-30 minutter, og boligen vil være uten strøm mens arbeidet pågår.

Kilder: Utvalgte nettselskaper