Siv Jensen: Vi vil legge til rette for økt privat sparing til pensjon

Finansmininster Siv Jensen vil gjøre det lettere å spare til privat pensjon. Her fra finansdebatten 5. desember 2016. Foto: Stortinget

– Regjeringen ønsker å legge til rette for økt privat sparing til pensjon, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

(NTB/ Pengenytt): I revidert nasjonalbudsjett 2017 foreslår regjeringen en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon, som skal erstatte dagens IPS-avtaler.

Uttak skal skattlegges som alminnelig inntekt, i stedet for pensjonsinntekt med trinnskatt og trygdeavgift. Den nye ordningen skal ellers skattlegges på samme måte som dagens IPS-avtaler.

Videre foreslår regjeringen å øke den øvre grensen for sparing i den nye ordningen til 40.000 kroner per år, fra 15.000 kroner i dag.

Den nye ordningen vil gjøre det mer gunstig å spare til pensjon. 

Annonse:


Bedre vilkår for selvstendig næringsdrivende

Dessuten ønsker regjeringen å utvide skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende. 

I dag kan næringsdrivende få inntektsfradrag for pensjonsinnskudd på maksimalt fire prosent av beregnet personinntekt mellom 1 og 12 G, men denne foreslås økt til seks prosent.

Næringsdrivende vil i tillegg kunne spare i den nye ordningen for skattefavorisert individuell sparing til pensjon, heter det.

Les også: Nå mister du bompengerabatten ved forskuddsbetaling

Les også: Her er tipsene dersom du frykter at arveavgiften blir gjeninnført