– Det er den enkelte båteier som har ansvaret for en forsvarlig håndtering av båten når den har blitt avfall. Nå blir dette mye enklere for den enkelte å gjennomføre i praksis, sier Helgesen. 

Kommunene vil få plikt til å sørge for at fritidsbåter opp til 15 fot (uten innenbordsmotor) skal kunne leveres inn gratis til et mottak i kommunen eller i nærheten av kommunen.

Anlegg som får tilskudd for behandling av større fritidsbåter, skal ta imot båter opp til 1,1 tonn gratis.

Det enkelte avfallsanlegg vil ha adgang til å kreve en delbetaling for fritidsbåter tyngre enn ett tonn for å dekke kostnader ved mottak, transport og behandling.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette kan du bygge uten å søke – pass deg for fellene!