DNB kutter prisene på flere av sine aksjefond med inntil 20 prosent

DNB kutter nå prisen på 12 av sine aktivt forvaltede aksjefond. Bildet viser meglerhallen til DNB Markets. Foto: DNB

DNB har nå sendt ut brev til sine fondskunder om at prisene på 12 av bankens aksjefond settes ned. Den største aktøren i sparemarkedet fortsetter dermed priskrigen på fond.

I februar 2019 innførte DNB en ny prismodell på flere av sine aktivt forvaltede aksjefond, samt senket prisen på syv indeksfond. Les mer om det i denne saken fra i fjor.

Den nye prismodellen gikk ut på at forvaltningshonorarene i ti av DNBs aktivt forvaltede aksjefond ble satt ned til 0,75 prosent per år, noe som utgjorde en prisreduksjon på inntil 57 prosent.

Samtidig ble det innført et resultatbasert honorar, hvor du må betale ekstra når fondet gjør det bedre enn sin referanseindeks.

– Vi vil bruke en 20/80-modell som er standard for bransjen. Det vil si 20 prosent til oss og 80 prosent til kundene på avkastning som er over indeksen fondet måler seg mot. Gjør vi det bra tjener alle på det. Hvis vi gjør det dårligere, skal ikke kunden betale noe ekstra, uttalte Marit Krohg Owren, sjef for spare- og pensjonsprodukter i DNB, til DN da.

Det er verdt å merke seg at det resultatbaserte honoraret ikke påvirkes av den generelle markedsutviklingen, men kun av meravkastningen målt mot fondets indeks.

Fondene har dessuten et høyvannsmerke, noe som betyr at mindre avkastning i forhold til fondets indeks fra tidligere år må innhentes før resultatbasert honorar kan belastes fondet.

Les også: Historisk svak krone kan få store konsekvenser for fondssparere

DNB fortsetter priskrigen

Nå tar DNB ytterligere grep for å redusere kostnadene i utvalgte fond.

– Brev går ut til kundene nå om at vi senker prisene igjen, og vi tror dette vil skape røre i fondsmarkedet på samme måte som når vi senket prisene for vel et år siden, skriver Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DNB, i en epost til Pengenytt.

Annonse:


Kunder som ikke ville ha den nye prismodellen nevnt innledningsvis, kunne nemlig fortsette å betale samme pris som før. Det er denne fastprisen som nå kuttes.

– I en rekke aksjefond gir vi alle våre fondskunder tilgang til en ny andelsklasse med et lavere forvaltningshonorar, også kalt «nettoandelsklasse» eller N-klassen. At det årlige forvaltningshonoraret er lavere, skyldes at DNB i en nettoandelsklasse ikke mottar betaling fra fondets forvaltningsselskap for de tjenester vi yter til deg som fondskunde, også omtalt som «returprovisjon», skriver banken på sine nettsider.

I den nye andelsklassen får du et lavere årlig forvaltningshonorar, men du må betale en årlig plattformavgift direkte til DNB Bank som distributør.

Plattformavgiften utgjør inntil 0,15 prosent av din samlede fondsbeholding, og skal dekke bruk av DNBs handelsplattform for kjøp, salg og administrasjon av verdipapirfond.

For å ta et eksempel, så reduseres forvaltningshonoraret til DNB Teknologi fra 1,50 til 1,05 prosent. Inkludert plattformavgiften på 0,15 prosent, vil fondet totalt koste deg 1,20 prosent.

Les også: Aksjefondet forvaltet av Dag Kristian Hammer knuste konkurrentene i 2019

Du må selv bytte andelsklasse for å få lavere pris

Disse fondene har fått redusert priser (til-priser er inkludert plattformavgift):

 • DNB Global fra 1,40 % til 1,15 %
 • DNB Global Emerging Markets fra 1,50 % til 1,20 %
 • DNB Grønt Norden fra 1,40 % til 1,15 %
 • DNB Health Care 1,50 % til 1,20%
 • DNB Miljøinvest fra 1,50 % til 1,20 %
 • DNB Navigator 1,50 % til 1,20 %
 • DNB Norden fra 1,40 % til 1,15 %
 • DNB Norge fra 1,40 % til 1,15 %
 • DNB Norge Selektiv fra 1,40 % til 1,15 %
 • DNB SMB fra 1,50 % til 1,20 %
 • DNB Teknologi fra 1,50 % til 1,20 %
 • DNB Telecom fra 1,50 % til 1,20 %

PS: Merk at alle fondene, bortsett fra DNB Global, DNB Grønt Norden og DNB Navigator, også tilbyr en prismodell med et fast og variabelt honorar, som nevnt innledningsvis.

For å få den nye prisen med en gang, må du selv ta et aktivt grep.

Det betyr i praksis at du må bytte til eller kjøpe samme aksjefond merket med N etter navnet på fondet. Eksempelvis DNB Global N.

På sikt vil imidlertid alle kunder bli flyttet over til denne klassen, og dermed få tilgang til de nye prisene, hevder banken. DNB opplyser derimot ikke når dette vil skje.

Ifølge DNB skal konvertering mellom andelsklasser ikke få skattemessige konsekvenser for deg, uansett om du har aksjesparekonto eller ikke.

Husk dog at spareavtalene du har i dag ikke følger med, og at disse dermed må opprettes på nytt.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook.

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Over hundre tusen aksjefondsparere betaler en tredjedel av forventet avkastning i gebyrer

Nordeas største eier: Kundene bør betale for å ha penger i banken

Mange banker gir nå null i innskuddsrente. Her er de beste sparekontoene

Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav