Ny rapport: Elektrifisering kan spare hver husholdning for 8000 kroner i året

Det er ikke bare miljøet som kommer bedre ut med overgangen fra fossil energi til elektrisitet. Energi Norge anslår i en ny rapport at hver husholdning kan spare rundt 8000 kroner i årlige energikostnader som følge av elektrifiseringen. Illustrasjonsfoto: Pixabay

I tillegg til betydelige utslippskutt og nye arbeidsplasser, kan overgangen fra fossil energi til elektrisitet bety 30 prosent lavere energikostnader for norske husholdninger, viser beregninger fra Energi Norge.

Norske husholdninger bruker i gjennomsnitt 25.000 kroner på strøm, oppvarming og drivstoff årlig.

Etter at all transport og oppvarming har blitt fullelektrisk, kan husholdningene spare rundt 8000 kroner årlig, inkludert avgifter.

Det betyr en samlet sparegevinst på over 19 milliarder kroner for hele landet, ifølge rapporten «Veien til et fornybart og fullelektrisk Norge» fra Energi Norge.

Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge. Foto: Caroline Roka/ Energi Norge

– I dag betaler folk mer for energi enn de vil gjøre i fremtiden, blant annet fordi forbrenningsmotorer er lite effektive, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge i en uttalelse.

– En elektromotor kan derimot utnytte rundt 90 prosent av energien. Derfor er det mye penger å spare, legger han til.

Han er dessuten opptatt av at klimatiltakene ikke skal øke de sosiale forskjellene i Norge.

– Skal vi få til en omstilling av samfunnet, må vi ha hele befolkningen med oss. Da er det naturligvis positivt at elektrifisering vil bidra til lavere energikostnader og skape nye arbeidsplasser, i tillegg til renere luftkvalitet og andre miljøfordeler, sier direktøren.

Les også: Elsertifikatordningen har gitt deg høyere strømregning, men nå kan det snu

Annonse:


Norge har en unik mulighet

Elektrifisering av transport, industri og andre sektorer er den viktigste løsningen for at Norge skal kunne kutte klimagassutslipp og bidra til FNs 1,5-gradersmål, ifølge Energi Norge.

Norge er allerede på god vei, både når det gjelder privatbiler, busser og ferger, men også i flytrafikken er det ambisiøse mål for elektrifisering.

– DNVGL har beregnet at elektrifisering i kombinasjon med fornybar hydrogen, biodrivstoff og fjernvarme kan levere 45 prosent kutt i norske klimagassutslipp allerede i 2030, sier Kroepelien.

Ifølge rapporten til Energi Norge kan strøm og fornybar hydrogen dekke nesten all norsk transport i 2040, med unntak av sjøtransporten, hvor det fortsatt vil være behov for fossil energi.

Med Norges forsprang innen elektrifisering kan det åpne opp for etablering av en ny eksportrettet leverandørindustri, ettersom løsningene vil bli etterspurt globalt.

Beregninger fra Menon Economics viser at Norge kan øke sin verdiskaping med rundt 17 milliarder kroner i 2040 ved å utvikle og eksportere teknologi knyttet til elektrifisering.

– Norges har unik kompetanse innen maritim sektor og fornybar energi som gir oss et svært godt utgangspunkt for å etablere nye teknologiarbeidsplasser på dette feltet, mener Kroepelien.

Dersom vi legger til den økte verdiskapingen i fornybarnæringen, som følge av økt forbruk av strøm og fornybar hydrogen i Norge, kan den økte verdiskapingen bli på 35-40 milliarder kroner i 2040, anslår han.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Mer enn 740.000 husholdninger har variabel strømpris. Det koster dem dyrt

Fra 1. oktober får 26.500 husstander og 2400 bedrifter nytt postnummer

Nå blir førerkortet digitalt

Dette bruker du mest strøm på hjemme

Dyr euro kan bety 2000 kroner i økt strømregning