Styringsrenten heves til for tredje gang på ni måneder

Norges Bank har i dag satt opp styringsrenten til 1,25 prosent. Bildet er fra pressekonferansen om rentebeslutningen 21. mars 2019. Foto: Nils S. Aasheim/ Norges Bank

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent. Dette er den tredje renteøkningen på under ett år, og banken antyder ytterligere en økning i løpet av 2019.

Det er god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttingen anslås å være noe over et normalt nivå, ifølge Norges Bank.

Den underliggende prisveksten er dessuten litt høyere enn inflasjonsmålet på to prosent.

Samtidig bidrar handelskonfliktene til betydelig usikkerhet om utviklingen internasjonalt.

Usikkerhet om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem i rentesettingen, men samlet sett tilsier utsiktene og risikobildet at styringsrenten økes noe videre, mener sentralbanken.

Banken spår videre at oppgangen i norsk økonomi kan bli litt sterkere det neste året enn tidligere anslått, men at det også er utsikter til svakere vekst og lavere renter ute.

Les også: Her får du de laveste boliglånsrentene nå

Annonse:


Tror på nytt rentehopp senere i år

Utviklingen i styringsrenten fra 2002 og frem til og med 20. juni 2019. Kilde: Norges Bank

Prognosen for styringsrenten indikerer en litt raskere renteoppgang det neste året enn anslått i forrige rapport som ble lagt frem i mars.

Rentebanen er dog lite endret lenger frem.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Prognosene til Norges Bank viser at styringsrenten skal ligge på rundt 1,75 prosent ved utgangen av 2022.

Med en antakelse om at bankenes utlånsrenter vil øke like mye som styringsrenten, tilsier renteprognosen at boliglånsrenten skal øke fra 2,6 prosent i første kvartal i år til 3,4 prosent i 2022.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Disse to triksene kan spare deg for tusenlapper i boliglånsrenter

Derfor er nordmenn trofaste mot banken

Du kan spare tusenlapper i gebyrer på å ta med riktig betalingskort til utlandet

Bank mener selvforsikring kan være et godt alternativ til fastrente på boliglånet

Skal heldigitalisere bolighandelen