Fra 1. oktober blir det lettere å få pleiepenger for syke barn

Illustrasjonsbilde: Selmae Miliano/ Flickr.com

Fra i høst blir det lettere å få pleiepenger for syke barn, men perioden med full kompensasjon blir kortere, melder Nav.

Du som forelder eller nær pårørende kan ha rett til pleiepenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt hvis du har et barn som trenger pleie og tilsyn hele døgnet i en periode.

I dag er reglene i Folketrygdloven kort forklart slik:

1) Du kan ha rett til pleiepenger når du har omsorg for et barn som

 • er under 12 år og
 • er eller har vært innlagt på en helseinstitusjon eller er behandlet poliklinisk og
 • trenger tilsyn og pleie hele døgnet i en begrenset periode på grunn av sykdommen/ behandlingen og
 • pleiebehovet strekker seg over mer enn syv kalenderdager
Annonse:


2) Du kan ha rett til pleiepenger fra første dag når du har omsorg for barn som

 • er under 18 år og
 • har en sykdom eller skade som er livstruende eller svært alvorlig (for eksempel kreft, alvorlig hjertefeil eller store trafikkskader) og
 • trenger tilsyn og pleie hele døgnet i en begrenset periode, på grunn av sykdommen eller skaden

Du har som regel ikke rett til pleiepenger hvis barnet har en varig sykdom, det vil si når den etter all sannsynlighet vil vare, eller har vart, i 2-3 år eller mer.

Merk da at du kan ha rett til hjelpestønad fra Nav, omsorgslønn fra kommunen og andre hjelpetiltak i stedet.

Les også: Stadig flere klager på kontakten med Nav

Dette blir endret

Det er i dag ingen øvre grense på hvor lenge du kan få pleiepenger, men retten opphører vanligvis når barnet fyller 12 år.

Unntaket er hvis barnet har en livslang eller svært alvorlig sykdom/ funksjonshemning.

Nylig vedtok Stortinget å gjøre endringer i regelverket, gjeldene fra og med 1. oktober i år. Det vil si at pleiebehovet må oppstå etter denne datoen for at søknaden skal behandles etter de nye reglene.

Dette er de viktigste endringene, ifølge Nav:

 • Kravene til sykdommens alvorlighetsgrad blir mindre strenge
 • Aldersgrensen for barnet utvides til 18 år
 • Man kan få pleiepenger per barn i ett år med full kompensasjon, deretter i fire år med 66 prosent kompensasjon. Hvis begge foreldrene pleier barnet samtidig, bruker de av den samme tidskontoen
 • Hvis barnet har en livstruende sykdom eller skade, kan perioden med 66 prosent forlenges
 • Pleiepenger kan graderes ned til 20 prosent, i stedet for 50 prosent
 • Det er ingen karensdager. Det vil si at pleiepenger gis fra første fraværsdag
 • Etter åtte uker med pleiepenger må det søkes på nytt med en ny legeerklæring, som kan gis av lege i spesialisthelsetjenesten

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no: 

Dette er de økonomiske fordelene med å være gift

15.120 kroner mer i engangsbeløp til nybakte foreldre

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

Her er tipsene dersom du frykter at arveavgiften blir gjeninnført etter høstens stortingsvalg