Høye strømpriser: Økte priser i nord, import i sør

strøm Illustrasjonsblide. Foto: Pixabay.

– Lite vindkraftproduksjon i nord, økt overføringskapasitet til Sverige og høyere priser i Sverige var med å dra prisene opp i de nordlige prisområdene, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

Den økte overføringskapasiteten mellom NO4 og SE1 skyldes vedlikehold på linjen som nå er ferdig.

– Nå når denne forbindelsen er i full drift har kapasiteten økt med 200 MW, forklarer Nordberg.

I sørlige Norge gikk produksjonen i NO1 og NO5 noe ned, mens produksjonen i NO2 gikk opp på grunn av økt vindkraftproduksjon i området.

– I det sørlige Norge ble en tredjedel av forbruket dekket av import fra andre prisområder, både fra utlandet og Midt-Norge. Den store mengden import skyldes lavere kraftpriser på kontinentet som følge av lavere gasspris, forklarer Nordberg.

Kraftproduksjonen i sørlige Norge fortsetter å være svært lav for årstiden, noe som bidrar til å øke prisen i Sørlige Norge.

Tørt vær gir nedgang i magasinfyllingen

– Det har vært tørt i hele landet i forrige uke. Magasinfyllingen har derfor gått noe ned i alle prisområdene i Norge. I Øst- og Sør-Vest Norge er magasinfyllingen under historisk minimum, sier Nordberg.

Vannkraftproduksjon i sørlige Norge

Den totale kraftproduksjonen i sørlige Norge (NO1, NO2 og NO5) som omfattes av rapporteringsordningen gikk ned til 464 GWh i uke 36. Det ble også produsert mindre fra magasiner som i stor grad kan lagre vann til tappesesongen.

– I sørlige Norge har produksjon fra vann vi kan lagre til tappesesongen gått ned. Vi ser at trenden fra de siste ukene holder seg – med svært lav vannkraftproduksjon, men vi må forvente ukentlige variasjoner, sier Nordberg.

Kraftsituasjonen framover

Mye kan fortsatt endre seg utover høsten. Det kan komme mer nedbør, og forholdene kan endres internasjonalt. Men vi kan også få fortsatt tørt vær, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen i sørlige Norge fortsatt kan bli krevende til våren.

Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid. Hvis vannkraftprodusentene har lav produksjon, vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser.