Troms Kraft Nett økte manuelt avlesningsgebyr til strømkunder fra 500 til 2500 kroner på ett år

Det har blitt dramatisk mye dyrere for innbyggere i Troms å ikke ha ny digital strømmåler i år, sammenlignet med hva det var i fjor. Bildet viser Tromsø. Foto: Svein Magne Tunli/ Wikimedia commons

Troms Kraft Nett, med nær 70.000 kunder i Norges nest nordligste fylke, innførte manuelt avlesningsgebyr på 500 kroner fra 1. januar 2018. Ett år senere er gebyret femdoblet til 2500 kroner.

Annonse:


Strømkunder som får fritak for automatisk strømmåling, eller som nekter å få installert ny strømmåler, må nå betale et årlig gebyr for manuell avlesning.

At ikke alle går over til nettselskapenes nye automatiske systemer, betyr nemlig at de gamle manuelle systemene for håndtering av målerdata må videreføres for disse kundene.

Dette, samt at nettselskapene må gjennomføre årlige kontrollavlesninger, gjør at nettselskapene får ekstrakostnader.

I fjor åpnet derfor Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for at nettselskapene kan belaste et årlig gebyr til dem det gjelder.

Til NRK anslo seksjonssjef Torfinn Stulen Jonassen i NVE at et slikt gebyr kunne bli på rundt 500 til 2000 kroner per år.

Les også: Så mye strøm sparer du med varmepumpe

Troms Kraft Nett var tidlig ute med gebyr for manuell avlesning

Erling Dalberg, adm. dir. i Troms Kraft Nett.

Et av de første nettselskapene som innførte manuelt avlesningsgebyr var Troms Kraft Nett.

– Ja, vi har allerede innført dette fra 01.01.2018. Dette for kunder som krever at vi håndterer målerverdiene manuelt, slik som tidligere, bekreftet Erling Dalberg, administrerende direktør i Troms Kraft Nett, til Pengenytt i fjor.

– Disse må betale ett tillegg i nettleiens fastbeløp på 500 kroner per år, som skal dekke ekstrakostnadene med å håndtere dette. På denne måten unngår vi at de øvrige kundene belastes for denne kostnaden, la han til.

Fra 1. januar 2019 er dette gebyret økt til 2500 kroner, eller fem ganger høyere enn i fjor.

– Etter at vi gikk ut med fastbeløpet på 500 kroner i året i fjor, har myndighetene skjerpet kravene til nettselskapene. Nå er vi nemlig pålagt å fysisk sjekke alle strømmålerne én gang i året, noe som ikke lå inne i den første prisen, forsvarer Dalberg den dramatiske prisøkningen med.

Les også: Frykter flere branner med nye strømmålere

Ingen rabatt for de med to målere på samme adresse

På spørsmål om hvilke kostnader selskapet konkret har knyttet til manuell avlesning, svarer han følgende:

– Gebyret skal kun dekke kostnadene forbundet med manuell håndtering av målerverdiene, og 2500 kroner er kun et estimat. Ser vi at dette er for høyt, blir det derfor satt ned på sikt.

Pengenytt kunne nylig avsløre at Eidsiva Nett tar dobbelt gebyr fra en kunde med to strømmålere på samme adresse.

– Tar dere også dobbel pris der det befinner seg to målere på samme adresse, eller går det for det samme?

– Prisen er da 5000 kroner. Av hensyn til å forenkle prosessene så mye som mulig, så ønsker vi å benytte samme sats for alle. Dette for å minimalisere vår kostnadsbruk så mye som mulig. Dette er et spleiselag mellom alle kunder som ikke har AMS målere, så kostnaden totalt skal fordeles på de som ikke har AMS, sier Dalberg.

Les også: Dyr euro kan bety 2000 kroner i økt strømregning

NVE: Skal kun dekke faktiske kostnader

I og med at gebyret til Troms Kraft Nett økte så mye fra 2018 til 2019, har Pengenytt hørt med NVE om det kan tenkes at gebyret brukes som en melkeku av noen nettselskaper.

– Vi forstår det som at den første beregningen fra Troms Kraft Nett var et forsiktig anslag i en tidlig fase. Vi har fått informasjon fra flere nettselskaper som tilsier at kostnadene ved manuell avlesing kan være i størrelsesorden 2000-3000 kroner, sier Siri Hau Steinnes, seniorrådgiver for reguleringsmyndigheten for energi i NVE.

– Nettselskapet kan ikke kreve inn mer i gebyr enn de ekstra kostnadene nettselskapet har med å håndtere og kontrollere manuelt avleste data. NVE bestemmer hvilken inntekt nettselskapet kan hente inn fra sine kunder hvert år, gjennom vedtak om inntektsramme. Gebyret inngår i nettselskapets inntekter, og nettselskapet får derfor heller ikke høyere inntekter samlet sett som følge av dette gebyret, legger hun til.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook, Twitter eller LinkedIn.

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Strømekspert om ny strømavtale til Coop-medlemmer: – Nesten for god til å være sann

Så mye må strømprisen øke for at solcellepanel på taket skal bli lønnsomt

Mer enn 740.000 husholdninger har variabel strømpris. Det koster dem dyrt

En vannmåler kan spare deg for flere tusen kroner per år

Er det egentlig tryggere å bruke kredittkort enn debetkort på nett?