Strømkrisen: NBBL krever mer energieffektivisering og mer strøm

nbbl Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL. Foto: NBBL.

Det vil være en kardinalfeil av regjeringen å ikke satse på massiv energieffektivisering og lokal produksjon av strøm i bolig og bygg, slik Energikommisjonen anbefaler.

Norge kan unngå kraftmangel i nær fremtid, og vi kan fortsatt ha overskuddsproduksjon i 2030. Løsningen er å møte forventet vekst i kraftbruk med en omfattende satsing på ny kraftproduksjon og energieffektivisering i bygg frem mot 2030, konkluderer Energikommisjonen i sin rapport.

– Energikommisjonens anbefalinger viser at regjeringen nå må gripe den helt unike muligheten til å satse på massiv energieffektivisering og lokal energiproduksjon i bolig og bygg. Det er energisparing og lokal produksjon i bygg som raskest gir nok energi frem til 2030. Det er både avgjørende for kraftbalansen, og rett medisin mot folks høye strømutgifter, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL, og medlem av Energikommisjonen.

Energikommisjonen anbefaler et nasjonalt energieffektiviseringsløft i bygg

Energikommisjonen fastslår at enormt mye energi kan spares og produseres i folks boliger og bygg frem til 2030. Dette er den raskeste veien til en betryggende kraftbalanse, og det gir også mer strøm raskere enn kontroversiell ny vind- og vannkraft, fastslår kommisjonen* og NVE.

– Dette er et gjennombrudd, og rett medisin mot folks høye strømutgifter. Regjeringen må derfor raskt lage en forpliktende handlingsplan – i tråd med kommisjonens anbefalinger – som bla. inkluderer tidsavgrenset investeringsstøtte til energioppgradering av bolig og bygg, og annen støtte til modne og velprøvde energitiltak som etterisolering, nye vinduer, varmepumper og sol på taket frem til 2030. Dette er ingen rakettforskning, men det krever ny politikk som jeg forventer at regjeringen leverer på, avslutter Fredriksen.