Optimismen tilbake, high yield-rentefond på kjøpstoppen

nordnet Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Verdens børser steg kraftig i januar, etter et betydelig fall i 2022. Nordnets kunder nettokjøpte både aksjefond og rentefond i årets første måned.  De tre mest kjøpte fondene var high yield-rentefond, som nå gir en løpende avkastning på rundt 10 prosent.

I januar nettokjøpte Nordnets kunder aksjefond for 100 millioner kroner. Nettokjøpet av rentefond var på 250 millioner, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 6 millioner.

Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 1.372 millioner og solgte for 1.016 millioner, noe som gir et nettokjøp på 356 millioner i januar.

Verdensindeksen opp 7 prosent i januar

– Stemningen snur fort i aksjemarkedet. Verdensindeksen falt hele 18 prosent gjennom 2022 målt i dollar (minus 9 prosent i norske kroner). I januar steg verdensindeksen med 7 prosent. Både  børsene i Euro-området, Emerging Markets og USA steg betydelig. Mindre inflasjonsfrykt, fallende langrenter og et nytt år trekkes frem som årsaker til børsoppgangen, kommenterer Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Her hjemme var Oslo Børs tilnærmet uendret i januar, dels på grunn av at tungvekteren Equinor falt 15 prosent.

High Yield-rentefond på topp

De tre mest kjøpte fondene i januar var Alfred Berg Nordic High Yield, Sissener Corporate Bond og Fondsfinans High Yield. Disse tre fondene har gitt en avkastning på mellom 4 og 9 prosent siste året, noe som er bedre enn de fleste aksjefond og bedre enn snittet for high yield-kategorien.

– Den løpende renten i de fleste norske og nordiske high yield-rentefond er nå på 9-10 prosent. Det oppleves attraktivt, kommenterer spareøkonomen.

Merk at den løpende (effektive) renten i et rentefond ikke er en garantert rente, men et teoretisk uttrykk for en framtidig mulig avkastning basert på løpende avkastning på obligasjonene i fondenes porteføljer akkurat nå. Endringer i rentenivå og ikke minst kredittpåslag og eventuelle tap vil gjøre at faktisk avkastning vil avvike fra dette tallet.

Sættem legger til at high yield-rentefond har en risiko og forventet avkastning som ligger mellom trygge likviditetsfond og aksjefond. I mars 2020 falt for eksempel high yield-rentefondene med 20 prosent på en måned. 6 til 12 måneder senere var riktignok kursene tilbake på tidligere toppnivå igjen.

Norske og tyrkiske aksjefond selges

3 av de 10 mest solgte fondene i januar var aksjefond som investerer på Oslo Børs.

Et annet aksjefond på salgstoppen var HSBC GIF Turkey Equity, som investerer i tyrkiske aksjer.

– Dette Tyrkia-fondet ga vanvittige 160 prosent avkastning i 2022, og en del kunder kjøpte derfor dette fondet i løpet av fjoråret. Børsen i Istanbul hadde et fantastisk fjorår, tross at Tyrkia sliter med en inflasjon på 60-70-80 prosent. En av årsakene til børsoppgangen i Tyrkia i fjor er at tyrkere har kjøpt mye aksjer for å bevare kjøpekraften når inflasjonen løper løpsk. Det har presset aksjekursene opp. I januar falt dette fondet med 6 prosent, og en del kunder vil nok sikre gevinst, forklarer Sættem.

Han legger til at slike spisse land-fond kun bør være krydder i en diversifisert fondsportefølje. Den langsiktige avkastningen på tyrkiske aksjer, som tilhører Emerging Markets-regionen, har vært meget svak. MSCIs Tyrkia indeks har en negativ annualisert avkastning på 1-2 prosent siste 5 og siste 10 årene.